Zredukuj wyrazy podobne

a. -2 - 2a + 3
b. 2a -3b +3a - 2b
c. 2y -6y + 4x - 2x
d. 2x + 3 - 6x - 10
e. -x + 2x + [-6] + x - 4
f. 2ab - 6 - ab - [-3]
g. 3x² - 2y² - 6x² - 2y²
h. 3,5b - 2,4c - 0,6c - 0,5b
i. 3x² - 2x + 1 + x - 4x² - 2
j. 2m² + 3mn - n + mn +3n - m²

daje wszystkie punkty które mam nie zbyt dużo ich jest ale prosze o rozwiązanie

3

Odpowiedzi

2010-02-18T11:25:30+01:00
A. -2 - 2a + 3= -2a+1
b. 2a -3b +3a - 2b=6a-6b
c. 2y -6y + 4x - 2x=-4y+2x
d. 2x + 3 - 6x - 10=-4x-7
e. -x + 2x + [-6] + x - 4=2x-10
f. 2ab - 6 - ab - [-3]=ab-3
g. 3x² - 2y² - 6x² - 2y²=-3x²-4y²
h. 3,5b - 2,4c - 0,6c - 0,5b=3b-3c
i. 3x² - 2x + 1 + x - 4x² - 2=-x²-x-1
j. 2m² + 3mn - n + mn +3n - m²=m²+4mn+2n
20 4 20
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T11:25:40+01:00
A. -2 - 2a + 3
podobne to -2 i 3
czyli będzie: -2a + 1

b. 2a -3b +3a - 2b
będzie: 5a - 5b

c. 2y -6y + 4x - 2x
-4y + 2x

d. 2x + 3 - 6x - 10
-4x - 7

e. -x + 2x + [-6] + x - 4
2x - 10

f. 2ab - 6 - ab - [-3]
ab -3

g. 3x² - 2y² - 6x² - 2y²
-4y² - 3x²

h. 3,5b - 2,4c - 0,6c - 0,5b
3b - 3c

i. 3x² - 2x + 1 + x - 4x² - 2
-x² - x - 1

j. 2m² + 3mn - n + mn +3n - m²
4mn - m² + 2n
25 4 25
2010-02-18T11:26:03+01:00
A. -2 - 2a + 3= -2a+1
b. 2a -3b +3a - 2b=5a-5b
c. 2y -6y + 4x - 2x= -4y+2x
d. 2x + 3 - 6x - 10= -4x -7
e. -x + 2x + [-6] + x - 4 =-x+2x-6+x-4= 2x -10
f. 2ab - 6 - ab - [-3]= 2ab-6-ab+3=ab -3
g. 3x² - 2y² - 6x² - 2y²= -3x² - 4y²
h. 3,5b - 2,4c - 0,6c - 0,5b= 3b - 3c
i. 3x² - 2x + 1 + x - 4x² - 2= -x² -x -1
j. 2m² + 3mn - n + mn +3n - m²= m² +4mn +2n

45 4 45