Odpowiedzi

2010-02-18T12:36:29+01:00
A(5,6)
B(5,1)
C(-2,4)
D(-6,-8)
rownanie prostej przez dwa punkty
y-y1=(y2-y1)/(x2-x1)*(x-x1)
AD:y-6=(-8-6)/(-6-5)*(x-5)
y-6=14/11*(x-5)
11y-66=14x-70
14x-11y=4

BC:y-1=(4-1)/(-2-5)*(x-5)
y-1=-3/7*(x-5)
7y-7=-3x+15
3x+7y=22
uklad rownan
14x-11y=4→y=(14x-4)/11
3x+7y=22
3x+7*(14x-4)/11=22
3x+98/11x-28/11=22
11,90x=24,54
x=2,064
y=2,2583

Pozdrawiam

Hans

2010-02-18T12:45:35+01:00
A = (5;6) , B = (5;1), C = (-2;4), D =(-6,-8)
pr. AD
y = ax + b
6 = 5a +b
-8 = -6a + b
-------------------
14 = 11a
a = 14/11
b =6 - 5a =6 -5*(14/11) = 6 - 70/11 = 66/11 - 70/11 = - 4/11
y = (14/11) x - 4/11
pr.BC
y = ax + b
1 = 5a + b
4 = -2a + b
-------------
-3 = 7a
a = - 3/7
b = 1 - 5a = 1 -5*(-3/7) = 7/7 + 15/7 = 22/7
y = (-3/7) x + 22/7
Szukam punktu przecięcia się tych prostych
(14/11)x - 4/11 = (-3/7) x + 22/7
131 x = 270
x = 270/131 ≈ 2,06
y = (-3/7)*(270/131) + 22/7 = 2072/917 ≈ 2,26
P = (270/131; 2072/917)
P - punkt przecięcia się przekątnych tego czworokąta.