Dany jest prostokąt o bokach a i b oraz prostokąt o bokach c i d. Długość boku c to 90% długości boku a. Długość boku d to 12% długości boku b. Oblicz, ile procent pola prostokąta boku a i b stanowi pole prostokąta o bokach c i d.

Proszę o dokładne obliczenia krok po kroku żebym wiedziała co i jak po kolei.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T11:58:46+01:00
Prostokąt 1:
P1=ab

Prostokąt 2:
c=90%a=0,9a
d=12%b=0,12b
P2 = cd = 0,9a * 0,12b = 0,108ab

Układamy proporcję:
P1 - 100%
P2 - x
x = 100% * P2 : P1
x = 100% * 0,108ab : ab
x = 10,8%

Pole 2 stanowi 10,8% pola 1.
2 3 2
2010-02-18T11:59:02+01:00
C= 0.9*a
d=0,12*b

Pole dużego = ab
Pole małego = cd = 0.9a * 0,12b = 0.108 ab
(za c i d podstawiamy wyznaczone wartości)

czyli 0.108 *100% = mały prostokąt to 10,8 procent pola powierzchni dużego prostokąta.