Odpowiedzi

2010-02-18T12:06:58+01:00
Papieski uniwersalizm - papież miał sprawować pełnię władzy nad całym światem chrześcijańskim, a więc i władcami świeckimi.

Cesarski uniwersalizm - cesarz rościł sobie prawo do władzy zarówno świeckiej jaki i duchowej (np.mianował papieży).


Monarchia stanowa jest to ustrój, w którym władza ograniczona zostaje na rzecz stanów. Maja one wpływ na rządy dzięki reprezentacji stanowej.

Monarchia parlamentarna, państwo, w którym władza monarchy jest symboliczna, a realne uprawnienia władcze posiada wybrany w wyborach powszechnych parlament i odpowiedzialny przed nim politycznie rząd. Władca pełni jedynie funkcje reprezentacyjne

1 5 1