Odpowiedzi

2010-02-18T12:09:39+01:00
Nigeria należy do krajów dobrze rozwiniętych gospodarczo.Podstawa jej gospodarki jest rolnictwo i przemysł wydobywczy.
Głównymi uprawami żywieniowymi są: maniok, sorgo, proso, kukurydza, bataty i ryż. Uprawia się także palmę olejową, kakaowiec, orzeszki ziemne i bawełnę. Olej palmowy, kakao, bawełnę i kauczuk przeznacza się głównie na eksport. Najważniejszą rolę w gospodarce odgrywa przemysł wydobywczy, a zwłaszcza eksploatacja złóż ropy naftowej. Eksport ropy to główne źródło dochodu narodowego Nigerii. Wydobywa się tam również węgiel kamienny i cynę.

Nigeria należy do najlepiej rozwiniętych krajów Afryki Zachodniej. Na jej terytorium znajduje się dużo niewykorzystanych jeszcze bogactw mineralnych.

Czynniki te składaja sie to ze Nigeria jest zaliczana do krajów dobrze rozwiniętych.
1 1 1