Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T01:19:51+01:00
Witaj
dane m BaSO4 = 2,54g, M baso4= 233g/mol, mr = 100g masa roztworu
szukane stęż. Ba++ w roztworze

233g BaSO4........1mol
2,54g................x
---------------------------
x = 2,54g*1mol/233g = 0,011mola

Jeśli ze 100g roztworu wytrącono 0,011mola BaSO4, to z jego wzoru wynika,
że również 0,011mola Ba++ w postaci jakiejś jego soli /chlorku,azotanu czy
innej rozpuszczalnej soli/ musiało w tym roztworze się znajdować.
Zatem szukane stężenie wynosi 0,011mola/100g roztw. = 0,11mola/1000g roztw
lub w przybliżeniu, jeśli jego gęstość jest zbliżona do gęstości wody,
0,11mola/dm3.

..............pozdrawia także krakus