Odpowiedzi

2010-02-18T12:43:24+01:00
ZABYTKI:
* Kościół parafialny pw. św. Katarzyny, w latach 1722-1729 ufundowany przez K. Kotulińskiego, późnobarokowy, wieża z 1800 r. Przy plebanii znajdują się pomniki przyrody: 2 dęby o obwodach 460 i 350 cm
* Pałac Fr. K. Kotulińskiego, wybudowany 1729 r. – poł. XVIII w., rokokowy. Obok park krajobrazowy o pow. 1 ha z aleją bukową, a także spichlerz (z XVIII w.), czworaki, zarządówka, stajnia i budynek ogrodowy
* Kościół parafialny pw. Jezusa Odkupiciela. Wybudowany w 1998 r., nagrodzony jako misterium architektury sakralnej

Kościół pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela

* jezuicki ośrodek duszpasterski, popularnie określany jako "Klasztor" - od nazwy domu zakonnego. Rozbudowany obecnie jako ośrodek duszpasterski najpierw powstał w 1905 r jako Dom Rekolekcyjny św. Józefa. W latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia utworzono przy "Klasztorze" parafię prowadzoną przez jezuitów pod tym samym wezwaniem św. Józefa i korzystającą ze wspólnych pomieszczeń z Domem Rekolekcyjnym. Z chwilą wybudowania świątyni pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli zmieniono także tytuł parafii, wciąż stanowiącej część jezuickiego ośrodka duszpasterskiego - na par. pw. św. Andrzeja Boboli. W tym kościele miało miejsce ogłoszenie św. Andrzeja Boboli Patronem Miasta, z woli Stolicy Apostolskiej dokonane w 1999r. przez Ks. Bp. bielsko-żywieckiego Tadeusza Rakoczego.
* Kościół parafialny pw. NMP Wspomożenia Wiernych. Wybudowany na cmentarzu w latach 1882-1885, rozbudowany w 1937 r. Kaplica pochodzi z 1841 r., kostnica z XVIII w.
* Kościół parafialny pw. NMP Królowej Polski. Wybudowany w 1939 roku.
* Budynek dworca kolejowego wybudowany w 1855 r.
* Kamienica z XVIII w. znajdująca przy ul. 1 maja 48, przebudowana w 1929 r.
Zasoby naturalne [edytuj]

Na terenie Czechowic-Dziedzic znajdują się złoża węgla kamiennego co spowodowało powstanie kopalni KWK Silesia. W pobliżu znajdują się również pokłady solanki, wykorzystywane dziś w uzdrowisku w Goczałkowicach.

W pobliżu znajduje się również zapora na Wiśle tworząc sztuczny zbiornik wodny – Zbiornik Goczałkowicki.

Na terenie gminy znajduje się rezerwat przyrody Rotuz i Dolina Górnej Wisły (Natura 2000), której obszar w okresie lęgowym zasiedla, co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bączek, bąk, dzierzba czarnoczelna, mewa czarnogłowa, rybitwa białowąsa, rybitwa rzeczna, rybitwa czarna, szablodziób, ślepowron, cyranka, czernica, kokoszka, krawka, krwawodziób, perkoz dwuczuby, płaskonos, sieweczka rzeczna, mewa śmieszka, zausznik. Na terenie gminy występuje też 9 pomników przyrody, w tym 8 drzew pojedynczych i 1 aleja złożona z lip drobnolistnych.