1.Wymień wielkie formy kształtujące powierzchnię ziemi .
2.Dokończ zdania :
Niziny to obszary...
Różnica pomiędzy wyżynami , a górami polega na tym ,że ...
3.Co to jest poziomica ?
4.Wymień wypukłe i wklęsłe formy terenu .
5.W jaki sposób przedstawione jest ukształtowanie powierzchni na mapie poziomicowej, a jakie na mapie hipsometrycznej .


Proszę o odpowiedź krótką , zwięzłą i na temat . :)

2

Odpowiedzi

2010-02-18T12:53:20+01:00
1. niziny, wyżyny oraz góry.
2. Niziny to obszary położone do 300 m.n.p.m., w Polsce uważa sie do 200 m. n. p. m.
Róznica pomiędzy wyżynami polega na tym że wyżyny to wzniesienia do 500 m. n. p. m., zaś góry to wzniesienia powyżej 500 m npm
3. poziomica to linia łacząca punkty leżące na tej samej wysokości
4. wypukłe formy terenu: góry, pagórki ,
wklęsłe: kotliny, doliny
5. na mapie poziomicowej ukształtowanie powierzchni przedstawione jest za pomocą poziomic. przy każdej poziomicy napisane są wysokości każdej z nich, co daje nam mozliwośc określenia czy to wypukła czy wklęsła forma terenu, zaś w mapie hipsometrycznej wysokości przedstawione są kolorami. pomiedzy poziomicami występuje odpowiednia,dobrana barwa.

:)
6 4 6
2010-02-18T13:07:15+01:00
1. -wietrzenie
-Grawitacyjne ruchy masowe
-Działalność wód podziemnych (zjawiska krasowe, sufozja))
-Działalność wód płynących (erozja, transport, akumulacja rzeczna)
-morza (abrazja i akumulacja morska ) -lodowców (erozja, transport i akumulacja lodowcowa)
-wiatr (deflacja, korazja i akumulacja eoliczna)
2. nizina to wgłębienie sięgające do 300 m. poniżej poziomu morza
3. Poziomica to linia łącząca punkty na tej samej wysokości
4.wypukłe: grzęda, grzbiet, grań, pagórek, wzgórze, góra,wyżyny
wklęsłe: dolina, kotlina, kocioł, cyrk lodowcowy
5. Mapa poziomicowa i hipsometryczna różnią sie od siebie wyglądem, zaznaczeniem wysokości terenu. Mapa poziomicowa, to ta, na której umieszczone są punkty i połączone jedną linią, tło jest najczęściej białe. Zaś na mapie hipsometrycznej wysokości zaznaczone są kolorami, bez żadnych linii jak na mapie poziomicowej

liczę na naj...
8 4 8