Odpowiedzi

-naród (obywatele) sprawuje najwyższą władzę w państwie, co wyraża się w postaci udziałuw wyborach parlamentalnych
-system źródeł prawa, czyli proces tworzenia prawa, obowiązujących w danym państwie, uwzględnia interesy i wolę obywatela
-władze państwowe, administracyjne i samorządowe działają w granicach i na podstawie obowiązującego prawa, ustalonego przez kompetentne organh państwa
-prawa gwarancja tworzenia organizacji, które wyrażają interes obywateli
Mam nadzieję, że pomogłam.Pozdrawiam☺
15 3 15