Korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych, napisz po dwa przykłady pierwiastków chemicznych mających w temperaturze pokojowej stan skupienia stały, ciekły, gazowy. Podaj nazwy i symbole tych pierwiastków.

P.S. Jest to zadanie z ćwiczenia 24/21(tabelka) "chemia nowej ery" dla 1 klasy gimnazjum.


;*;*

1

Odpowiedzi

2009-10-14T13:31:12+02:00
Ciekły:
Hg - rtęć
Br - Brom
Gazowy:
O - tlen
H - wodór
Stały:
Pt - platyna
Fe - żelazo
145 4 145