1. Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku długości 8 cm. Spodek wysokości ostrosłupa jest jednym z wierzchołków podstawy. Wysokość ostrosłupa ma 15 cm długości. Oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa.

2.Podstawą ostrosłupa jest trapez równoramienny o podstawach długości 3 cm i 5 cm oraz ramieniu długości 7 cm. Spodek wysokości ostrosłupa jest punktem przecięcia przekątnych podstawy, a dłuższa krawędź boczna ma długość 10 cm.
Oblicz objętość ostrosłupa.

2

Odpowiedzi

2009-10-14T14:18:10+02:00
2009-10-14T14:31:41+02:00
1. Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku długości 8 cm. Spodek wysokości ostrosłupa jest jednym z wierzchołków podstawy. Wysokość ostrosłupa ma 15 cm długości. Oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa.
8cm*15cm=120cm²
15²+64²=x²
225+64=x²
289=x²
√289=x
17=x

17²+8²=x²
289+ 64=x²
353=x²
√353=x
2*√353=√706

8²+8²=x²
64+64=x²
√128=x

Pb=√128+√706 +120cm²
2.Podstawą ostrosłupa jest trapez równoramienny o podstawach długości 3 cm i 5 cm oraz ramieniu długości 7 cm. Spodek wysokości ostrosłupa jest punktem przecięcia przekątnych podstawy, a dłuższa krawędź boczna ma długość 10 cm.
Oblicz objętość ostrosłupa.
7²+1²=x²
49+1=x²
50=x²
√50=x
√50 = h

Pp=½(a+b)*h
Pp=½(5+3) * √50
Pp=4√50

V=⅓Pp*h
V=⅓4√50 * 10
V=⅓40√50
V=40/3√50
V=13⅓√50
23 1 23