Poniższy tekst to krótka historia sejmu walnego . Zdania zostały jednak wymieszane . Ponumeruj je tak , aby powstała logiczna całość . Uwaga!możliwe są dwie poprawne numeracje.

-W senacie zasiadali dozywotnio dostojnicy duchowni i świeccy
-po 1454 roku król często zwoływał sejmiki , aby uzyskac ich zgodę na nałożenie podatku
-Sejmiki porozumiewały się ze sobą , aby dowiedzieć się jaką decyzje podjęła szlachta innej ziemi lub województwa
-w 1493 roku szlachta utworzyła izbę poselską , w której zasiadali posłowie wybierani przez sejmiki . To wydarzenie uważa się za początek istnienia sejmu walnego
-Szlachta danej ziemi lub województwa spotyka się na sejmikach ziemskich
- składał się on z trzech "stanów sejmujących":króla , senatu i izby poselskiej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T15:30:39+01:00
1.po 1454 roku król często zwoływał sejmiki , aby uzyskac ich zgodę na nałożenie podatku
2.Sejmiki porozumiewały się ze sobą , aby dowiedzieć się jaką decyzje podjęła szlachta innej ziemi lub województwa
3.Szlachta danej ziemi lub województwa spotyka się na sejmikach ziemskich
4.W senacie zasiadali dozywotnio dostojnicy duchowni i świeccy
5.składał się on z trzech "stanów sejmujących":króla , senatu i izby poselskiej
6.w 1493 roku szlachta utworzyła izbę poselską , w której zasiadali posłowie wybierani przez sejmiki . To wydarzenie uważa się za początek istnienia sejmu walnego
2 3 2