Odpowiedzi

2009-10-14T13:17:32+02:00
Wpływ reformacji na kulturę polską:
- rozwój kultury, języka literatury narodowej
- pisano w jezyku polskim
- uchwalono akt tolerancji religijnej
25 4 25
Dodać należy też, że przyszła Biblia to zwykłych ludzi. Dostępność i codzienna lektura Pisma Świętego, która bez Reformacji byłaby niemożliwa.
Ale jest też INNY Ważny akspekt. W Polsce Reformacja została przyjęta dużo bardziej łagodniej. Ale nie unikniono zjawisk oporu przynoszącego wiele krzywd - Bez zasadnych i wynikających ze strachu i niewiedzy a nawet z zazdrości.