Zad.1
Jakie najmniejsze wymiary powinien mieć karton w krztałcie prostokąta, aby można było z niego wyciąć siatkę graniastosłupa o wysokości 12 cm, którego podstawą jest trapez prostokątny o:
a) długości podstaw 3cm i 7 cm,
b) długości ramion 3cm i 7 cm?

Zad.2
Suma wszystkich krawędzi prostopadłościanu wynosi 96 cm. Jedna krawędź podstawy jest 2 razy krótsza od drugiej, a wysokość prostopadłościanu jest sumą krótszej i dłuższej krawędzi. Oblicz pole powierzchni tego prostopadłościanu.

POMIOCY i z góry dziękuję. Sorka że tyle punktów, ale więcej nie mam

1

Odpowiedzi

2010-02-18T13:52:53+01:00
Zad.2
Suma wszystkich krawędzi prostopadłościanu wynosi 96 cm. Jedna krawędź podstawy jest 2 razy krótsza od drugiej, a wysokość prostopadłościanu jest sumą krótszej i dłuższej krawędzi. Oblicz pole powierzchni tego prostopadłościanu.

x - długość krótszej krawędzi podstawy
2x - długość dłuższej krawędzi podstawy
x+2x = 3x - wysokość prostopadłościanu
Mamy 4*x + 4*2x + 4*3x = 96
4x + 8x + 12x = 96
24 x = 96
x = 96 : 24 = 4
Długości krawędzi są następujące
4cm oraz 8cm oraz wysokość 12 cm.
P = 2*[4*8 + 4*12 + 8*12] cm² = 2*176 cm² = 352 cm²
Odp. P = 352 cm²
2 3 2