Ćwiczenie 2 str. 65 Przez Wieki klasa 2 gim

1. Minister wojny w Księstwie Warszawskim.
2. Minister spraw zagranicznych Francji podczas kongresu wiedeńskiego.
3. Państwo, w którym wprowadzono zasadę wiecznej neutralności.
4. Władca Rosji uczestniczący w kongresie wiedeńskim.
5. Objęła przywództwo w Związku niemieckim.
6. Miejsce zesłania Napoleona w 1814 roku.
7. Wiązała królestwo Polskie z Rosją.

Ćw. 2 W wyniku jakiego wydarzenia obszar Księstwa Warszawskiego został powiększony?

Ćw. 3 Wyjaśnij dlaczego wybuch rewolucji francuskiej uznano za wydarzenie przełomowe w dziejach Europy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T14:17:06+01:00
1.Minister Wojny w Księstwie Warszawskim był jednoosobową naczelną władzą administracyjno-wojskową.
2.Karol de Talleyrand
3.Szwajcaria
4.Alexander 1
5.Austria
6.Wyspa Elba u wybrzeży Włoch
7.unia personalna? (nie jestem pewna)Cw.2
W wyniku postanowień kongresu wiedeńskiego o restauracji,rownowadze europejskiej i legitimizacji

Cw.3
1.Wybuch rewolucji francuskiej uznano za wydarzenie przełomowe w dziejach Europy, pomieważ obaliła ona przywileje szlachty i duchowieństwa, doprowadziła do całkowitego przekształcenia ustroju państwa i społeczeństwa francuskiego.Uchwalono deklarację praw człowieka i obywatela,wprowadzając zasadę równości ludzi wobec prawa.


mam nadzieje ze dobrze;)
pozdrawiam:*
26 4 26