Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T14:18:49+01:00
S1=15km
V1=15km/h
s2=50km
V2=25km/h
V=?
S=s/t
t=s/V
t1=s1/V1=15km/15km/h=1h
t2=s2/V2=50km/25km/h=2h
t=t1+t2
t=1h+2h=3h
s=s1+s2=15km+50km=65km
V=s/t=65km/3h=21,7km/h
1 5 1
2010-02-18T14:25:15+01:00
Dane:
S₁ = 15 km
S₂ = 50 km
V₁ = 15 km/h
V₂ = 25 km/h
Rozw.:
t₁ = S₁/V₁ = 1h
t₂ = S₂/V₂ = 2h
V = S₁+S₂ /t₁ + t₂ = 15 km + 50 km / 1h + 2h= 65 km/3h = 21,6 km/h