Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-18T14:16:13+01:00
Nizina śląska jest to rozległa równina w południowo-zachodniej Polsce i północnych Czechach. Znajduje się na terenie obecnego województwa dolnośląskiego oraz częściowo na obszarze województwa opolskiego. Leży pomiędzy Sudetami na południu, Wyżyną Śląsko-Krakowską na wschodzie, Wałem Trzebnickim na północy i Niziną Śląsko-Łużycką na zachodzie.
Znajdują się tu rozległe, równinne obszary o mało urozmaiconej rzeźbie. Krajobraz jest staroglacjalny. Zachowały się na jej powierzchni ostańce ozów, kemów i wzgórz morenowych. Rzadko występują jeziora, które zostały wypełnione osadami i pozarastały.

Spotykamy tutaj gleby płowe, żyzne mady w dolinach rzek, gleby bielicowe, oraz brunatne i czarne ziemie. Na tym obszarze dominują grądy, lasy bukowe, dębowe i łęgi. Największym skupiskiem leśnym są Bory Stobrawskie. W dolinie rzeki ze względu na dobre warunki występuje dużo gatunków zwierząt i roślin: ropuchy szare, żaby wodne, kuny leśne, pstrągi potokowe, zaskrońce, żmije zygzakowate, salamandry plamiste, traszki górskie, bociany białe, puszczyki, kormorany czarne oraz przebiśnieg i dziewięćsił.
Dzięki swojemu położeniu pomiędzy wyżynami na Nizinie Śląskiej występuje łagodny klimat. Jest to jeden z cieplejszych obszarów w Polsce. Średnia temperatura w lipcu to ok. 19C, a średnia roczna temperatura dochodzi do 8C. Amplituda temperatury powietrza wynosi 23C. Wielkość opadów na terenie Niziny Śląskiej to około 450 mm., okres wegetacyjny trwa do 230 dni w roku - najdłuższy w kraju.
Stosunkowo niskie roczne sumy opadów związane są z położeniem Nizin Środkowopolskich w cieniu opadowym otaczających je terenów nieco wyższych.
Przez obszar Niziny Śląskiej przepływa jedna z największych rzek Polski - Odra.

Dzięki korzystnym warunkom klimatycznym i glebowym Nizina Śląska jest dobrym terenem rolniczymi sadowniczym. Na terenach Niziny Śląskiej uprawiana jest przede wszystkim pszenica, ziemniaki, buraki cukrowe i rzepak.
Głównymi ośrodkami przemysłowymi i administracyjnymi są Wrocław i Opole. Rozwinął się tu przemysł energetyczny i elektrotechniczny, przemysł taboru kolejowego, maszynowego i spożywczego. Rozwój wielkich zakładów przemysłowych spowodował degradacje środowiska.
Stare miasta takie jak Wrocław i Opole ze względu na ciekawą i dobrze zachowaną architekturę przyciągają wielu turystów. Walory krajobrazowe i przyrodnicze przyczyniły się do rozwoju agroturystyki.
7 4 7