Hej pomoże mi kotś??
zad1.jaką długość ma bok kwadratu o obwodzie 48cm?Jakie jest pole tego kwadratu?
zad2.jeden z bokówprostokąta ma długość 7cm a drugi bok jest o 2cm dłuższy . Jaki jest obwód i pole tego prostokąta?
zad3.Suma długości 2 sąsiednich boków prostokąta wynoisi 25cm >Jaki obówd ma ten prostokat?
zad.4Obwód prostokąta wynosi 26cm .Dłuższy bok prostokąta ma 8cm.Jaką długość ma krótszy bok ?
zad.5Okno ma wysokość 110cm .Do jego uszczelnienia użyto 360cm uszczelki .Jaka jest szerokość tego ona?
zad5.Opakowanie uszczelek zawiera 2 taśmy każda o dgugości 400m.Ile potrzeba takich opakowań aby uszczelnić 6 okin o wymiarach 120cm i 130cm

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T14:36:47+01:00
1
48cm :4= 12cm
P= 12cm * 12cm= 144cm²

2.
bok a= 7cm
bok b=7cm = 2 cm= 9cm
P= 7cm * 9 cm= 63cm²
Ob= 2* 7cm = 2 * 9cm= 14cm + 18cm=32cm

3.
Ob= 25cm * 2=50cm

4.
26cm - 2 *8cm= 26cm - 16cm= 10cm
10cm:2= 5 cm
Długość tego boku jest równa 5cm.

5.
360cm - 2 * 110cm= 360cm - 220cm= 140cm
140cm:2= 70cm
Szerokość tego okna jest równa 70cm.

6.
Obwód okna= 120cm * 2+ 130cm * 2= 240cm + 260cm=500cm
Obliczanie długości taśm w jednym opakowaniu:
400m *2= 800cm
Obliczanie potrzebnej taśmy do uszczelnienia 6 okien:
500cm * 6= 3000cm

3000cm :800cm= 3¾ ≈ 4
Potrzeba 4 opakowań tej taśmy.
3 5 3
2010-02-18T14:37:57+01:00
Zad 1: bok=48cm :4=12cm pole =12cmx12cm=144cm
zad2: obwód =7cm+7cm+(7cm+2)x2= 7cm+7cm+9cm+9cm=32cm
pole= 7cm x9cm=63cm
zad3:obwód=25cm+25cm =50cm
zad4:bok= 26cm- 8cmx2=26cm-16cm=10cm
10cm:2=5cm
zad5:szerokość okna=360cm-110cmx2=360cm-220cm=140cm
140cm:2=70cm
zad6:120cmx2+130cmx2=240cm+260cm=500cm
500cmx6=3000cm=30m
400cmx2=800cm=8m
30m:8m=3 i 6 reszty
Trezba kupić 4 opakowania taśmy
2 3 2
2010-02-18T14:56:46+01:00
Zad 1.
Ob=48

48:4= 12
bok=12

P=12x12
P= 144 cm2

Zad 2. Ob = 2x7 + 2x9 =32

P=7x9
P= 63cm2

Zad 3.
Ob = 2x25 = 50cm

zad 4.
Ob =26
26- 2x8 =26-16= 10

10:2 = 5
2 bok = 5 sm

zad 5.
360 - 2x 110 = 360-220 =140
140: 2= 80

szerokosc = 80cm

zad 6 .
120cmx2 + 130cmx2 = 240cm + 260cm = 500cm
500x6 = 3000 = 30m
400cmx2= 800 = 8m
30m : 8m =3r 6

POTRZEBNE SA 4 OPAKOWANIA TAŚMY.