1.Zeszyt i ołówek kosztuje 2 zł 75 gr . Zeszyt jest droższy od ołówka o 95 gr.
Ile kosztuje zeszyt a ile ołówek ?
2. Suma trzech kolejnych parzystych liczb naturalnych wynosi 4044.
Znajdź te liczby. Dam wam "analizę zadania"
2n -dowolna liczba parzysta
2n+2-kolejna -II- -II-
2n+4- -II- -II- -II-
4044- suma tych liczb .

Zadania są z RÓWNAŃ !!. Jako RÓWNANIA !

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T14:28:56+01:00
1.Zeszyt i ołówek kosztuje 2 zł 75 gr . Zeszyt jest droższy od ołówka o 95 gr.
Ile kosztuje zeszyt a ile ołówek ?
x - cena ołówka
x+0,95zł - cena zeszytu

x+x+0,95zł=2,75zł
2x=2,75-0,95
2x=1,8 /:2
x=0,9zł

0,9+0,95=1,85zł

1,85zł+0,9zł=2,75zł
Odp. Zeszyt kosztuje 1,85zł, a ołówek 0,90zł.

2. Suma trzech kolejnych parzystych liczb naturalnych wynosi 4044.
Znajdź te liczby.

I liczba x
II liczba x+2
III liczba x+4
suma 4044
x+x+2+x+4=4044
3x=4044-6
3x=4038 |:3
x=1346
I liczba 1346
II liczba 1346+2=1348
III liczba 1346+4=1350
1 5 1
2010-02-18T14:31:04+01:00
Zad.1]
x=cena 1 zeszytu
y=cena 1ołówka

x+y=2,75
x=y+0,95

x=2,75-y
2,75-y=y+0,95

-y-y=0,95-2,75
-2y=-1,8
y=1,8:2
y=0,9

x=2,75-0,9=1,85
odp. zeszyt kosztuje 1,85 zł, a ołówek 0,90zł
zad.2]
2x=1 liczba
2x+2=druga
2x+4=trzecia


2x+2x+2+2x+4=4044
6x=4044-6
6x=4038
x=4038:6
x=673

1 liczba to:2x=2×673=1346
2 liczba to:1346+2=1348
3 liczba to: 1348+2=1350

spr. 1346+1348+1350=4044