Odpowiedzi

2010-02-18T16:29:11+01:00
1. Kolejnym królem elekcyjnym po Henryku Walezym wybrano Stefana Batorego ( 1576 - 1586) książe Siedmiogrodu.
2. Zasługi Stefana Batorego:
- pokonał w wojnie o Inflanty Rosję, której władcą był car Iwan IV Groźny, ( wojna zakończona rozejmem w 1582r. )
- przeprowadził szereg reform w wojsku ( zorganizował dobrą artylerie i świetną piechotę )
- we Wilnie założył szkolę wyższą nazywaną później Uniwersytet Stefana Batorego.