A)Zamień na milimetry kwadratowe.
16cm kwadratowe
3,2cm kwadratowe
2,1dn kwadratowe
0,35m kwadratowe
b)Zamień na metry kwadratowe
6km kwadratowe
0,05km kwadratowe
75dm kwadratowe
45cm kwadratowe
c)zamień na hektary
3km kwadratowe
0,02km kwadratowe
620m kwadratowe
135a
d)zamień na ary
30km kwadratowe
0,5km kwadratowe
1,2ha
470m kwadratowe

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-18T14:28:58+01:00
1.
a)
16 cm kwadratowych = 1600 mm kwadratowych
3,2 cm kwadratowych = 320mm kwadratowych
2,1 dm kwadratowych = 21000 mm kwadratowych
0,35 m kwadratowych = 350000mm kwadratowych
b)
6 km kwadratowych = 6000000 m kwadratowych
0,05 km kwadratowych = 50000 m kwadratowych
75 dm kwadratowych = 0,75 m kwadratowych
45 cm kwadratowych = 0,0045 m kwadratowych
30.
a)
3 km kwadratowych = 300 ha
0,02 km kwadratowych = 2 ha
620 m kwadratowych = 0,062 ha
135 a= 1,35 ha
b)
30 km kwadratowych = 3000 ha
0,5 km kwadratowych = 50 ha
1,2 ha = 1,2 ha
470 m kwadratowych = 0,047 ha
11 4 11
2010-02-18T14:35:06+01:00
A)Zamień na milimetry kwadratowe.
16cm kwadratowe
1cm = 10 mm
1 cm² = 100 mm²
16 cm² = 1600 mm²

3,2cm kwadratowe
3,2 cm² = 320 mm²

2,1dn kwadratowe
1 dm = 10 cm = 100 mm
1 dm² = 10000 mm²
2,1 dm² = 21000 mm²

0,35m kwadratowe
1 m = 100 cm = 1000 mm
1m² = 1000000 mm²
0,35 m² = 350000 mm²

b)Zamień na metry kwadratowe
6km kwadratowe
1km = 1000 m
1km² = 1000000 m²
6 km² = 6 000 000 m²

0,05km kwadratowe
0,05 km² = 50 000 m²

75dm kwadratowe
1m = 10 dm
1m² = 100 dm²
0,75 m²

45cm kwadratowe
1 m = 100 cm
1m² = 10000 cm²
0,0045 m²

Dokończę wieczorem :)
7 4 7