Odpowiedzi

2009-10-14T13:26:34+02:00
. Protisty Protisty - najprostsze organizmy eukariotyczne
Występowanie i rodowisko życia protistów
Niektóre procesy życiowe protistów (odżywianie, oddychanie, wydalanie, ruch. wrażliwoć)
Na pograniczu wiata rolin i zwierz±t - myksotrofy
Rozmnażanie i rozwój protistów
- Sposoby rozmnażania się protistów
- Proces izogamii, anizogamii i oogamii
- Cykle życiowe protistów
Przegl±d systematyczny i znaczenie protistów
- Przegl±d systematyczny
- Ogólnobiologiczne znaczenie protistów