Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T17:18:57+01:00
Podmiot lirtyczny to osoba wypowiadająca się w imieniu zbiorowości jaką są wszyscy wierni. Adresatem jego wypowiedzi jest Bóg. Podmiot liryczny chwali Boga za jego łaskawość, szczodrość, mądrość i za to że jest dla człowieka taki łaskawy. Prosi też Stwórcę o opiekę i pomoc dla ludzi.
Cała pieśń jest pochwałą stworzoną dla Boga-Stwórcy. Bóg jest ukazany jako dobrodziej, rzemeślnik, ojciec, mędrzec i budowniczy. Bóg to artysta którego dziełem jest świat. Człowiek nie może się w żaden sposób odwdzięczyć Bogu za jego dobroć, może jedynie wychwalać Go w modlitwach i być Mu wdzięcznym. W hymnie są zawarte 2 toposy:
-topos Deus artifex-topos Boga artysty, którego dzielem jest świat,
-topos Deux faber- topos Boga rzemieślnika, który stworzył świat z niczego.
Hymn posiada cechy stylu klaszcznego.

Taka sobie krótka interpretacja utworu....; )
3 3 3