Nazwij wyrażenia algebraiczne :
5a+9-7d
2(c+d)do potęgi drugiej2
(n+m)/25
4t-p/0,1
(a+b)(a-b)
z+z do potęgi drugiej -1

Napisz za pomocą symboli matematycznych
a) sumę liczy t i iloczynu liczb y oraz z
b) iloczyn różnicy liczb x oraz y i liczby z
c) różnicę potrojonej liczby t i liczy x
d) iloraz iloczynu liczb x, y i t przez liczbę 100
e) sumę iloczynu liczb x,y i t oraz iloczynu liczb y, z i t
f) iloraz kwadratu sumy liczb x i y przez sumę kwadratu liczby t i liczby 10

Ps: Proszę pomóżcie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T22:16:38+01:00
5a+9-7d
suma liczba 5a i 9 pomniejszona o liczbę siedem razy większą od d

2(c+d)do potęgi drugiej2
podwojony kwadrat sumy liczby c i liczby d

(n+m)/25
iloraz sumy liczb m i n przez 25

4t-p/0,1
iloraz różnicy liczby 4t i p przez 0,1

(a+b)(a-b)
iloczyn sumy liczb a i b przez różnicę liczb a i b

z+z do potęgi drugiej -1
suma liczby z i kwadratu liczby z pomniejszona o 1

Napisz za pomocą symboli matematycznych
a) sumę liczy t i iloczynu liczb y oraz z
t+yz
b) iloczyn różnicy liczb x oraz y i liczby z
(x-y)*z

c) różnicę potrojonej liczby t i liczy x
3t-z

d) iloraz iloczynu liczb x, y i t przez liczbę 100
xyt/100

e) sumę iloczynu liczb x,y i t oraz iloczynu liczb y, z i t
xyt+yzt

f) iloraz kwadratu sumy liczb x i y przez sumę kwadratu liczby t i liczby 10
(x+y)²/(t+10)²