Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T17:40:44+01:00
Zad 3.
1856+1294 = 3 150
3150:4 = 787,5 zł
Odp: Średni miesięczny dochód na jedną osobę to 787,50 zł
Chociaż zastanawiam się czy nie liczą się tylko osoby pracujące

Zad 4.
8,9+11,33+10,51+7,88+8,93 = 47,55
47,55:5 = 9,51
Odp: Średnia masa to 9,51 g/cm³

Zad 5.

Nikiel 9,51-8,9 = 0,61 g/cm³
Ołów 9,51-11,33 = -1,82 g/cm³
Srebro 9,51-10,51 = -1 g/cm³
Żelazo 9,51-7,88 = 1,63 g/cm³
Miedź 9,51-8,93 = 0,58 g/cm³
Odp: Masę właściwą najbardziej zbliżoną do średniej ma miedź.

Zad 6.
Jacek (1+2+3+4+5)/5 = 15/5 = 3
Darek (0+1+2+3+4+5)/6 = 15/6 = 2,5
Odp: Chłopcy otrzymali różne wyniki. Jacek otrzymał o 0,5 większy.

Zad 7.
8*2+3*3+3*4+9*1 = 16+9+12+9 = 46
8+3+3+9 = 23
46:23 = 2
Średnio w rodzinie ucznia tej klasy jest dwoje dzieci.

Zad 8.
Lidka - x
Pola - x+2
Zuza x+2-1
(x+x+2+x+2-1)/3 = (3x+3)/3 = x+1
Odp: Jedna dziewczynka ma średnio x+1 zł.

Zad 9.
I - a
II - 2a
III - 1,5a
Obw = a+2a+1,5a = 4,5a
Równoboczny trójkąt ma trzy boki równej długości więc
4,5a:3 = 1,5a
Odp: Bok trójkąta w trójkącie równobocznym ma 1,5a długości.

Zad 10.
(10+14+15+x)/4 = 13 |*4
10+14+15+x = 52
x+39 = 52
x = 52-39
x = 13 (cm)
Odp: Czwarty bok tego czworokąta ma długość 13 cm.

1 5 1