Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T10:56:37+01:00

BIZNES – PLANPlan
I. Streszczenie
II. Misja i historia firmy
III. Struktura organizacyjna
IV. Cele dzialania
V. Opis oferowanych uslug
VI. Analiza rynku i konkurencji
VII. Strategie marketingowe
VIII. Opis lokalizacji
IX. Analiza finansowa
I . Streszczenie :


Niniejszy plan działalności gospodarczej ma za zadanie przedstawić firmę ““X”” spółkę cywilna, która powstała na podstawie korzystnych wyników z przeprowadzonych badań marketingowych, świadczących o znacznym zapotrzebowaniu na usługi internetowe.
Właściciele firmy zaplanowali utworzenie kawiarenki internetowej po dokładnym zapoznaniu się z analiza konkurencji, ocenie potencjalnych szans i zagrożeń oraz możliwości zaistnienia na rynku.
Firma wyróżniać się będzie szerokim wachlarzem oferowanych usług i będzie dążyć do zrealizowania misji i podstawowych celów przedstawionych poniżej.II. Misja i historia powstania:

Firma ““X”” powstała w dniu 1 stycznia 2000 roku, jako spółka
cywilna.
Została zarejestrowana w dniu 1 stycznia 2000 roku w Sądzie Rejonowym w Poznaniu.
Sąd ten jest Sądem rejestrowym dla firmy ““X”” Sp. cywilna.
Postanowieniem tego Sądu firma została wpisana w dniu 1 kwietnia 2000 roku do rejestru handlowo-usługowego pod numerem 5832.

Numerem identyfikacyjnym firmy jest:
- REGON P-12345-12345-12345-12342
- NIP 381 44 99 812

Założycielami spółki są dwie osoby fizyczne:
- Y X
- X Y
mające po 50% udziałów każdy.

Dane Firmy:
- Nazwa: Firma ““X”” Sp. cywilna.
- Adres: ul. xxxxx 7
- Telefon: /061/ xxxx xxx
- E-mail: [email protected] .pl
- www: http://cafe.”X”.pl
- www: http://”X”.pl

Firma działa w oparciu o książkę przychodów i rozchodów, prowadzimy pełną księgowość.

Misją naszej firmy jest:
- maksymalizacja zysków,
- świadczenie usług najwyższej jakości,
- wyjście naprzeciw wymaganiom klienta,
- zdobycie uznania w oczach klientów,
- zadowolenie klientów,
- uzyskanie miana lidera na rynku.

IV. Cele i zasady działania firmy:

Niniejszy Biznes Plan powstał aby ocenić rentowność przedsięwzięcia, jakim jest otwarcie kawiarenki internetowej.
Ma ona zaspokajać zapotrzebowanie na szeroko rozumiane usługi internetowe i rozrywkowe, w szczególności prace związane z stronami www i grami sieciowymi.
Firma posiada odpowiednie zasoby, doświadczenie, kontakty, rozeznanie w branży i prowadzić będzie działania zmierzające do systematycznego udoskonalania oferowanych usług na dynamicznie rozwijającym się rynku komputerowym.
Firma dążyć będzie do wykreowania i umocnienia silnej pozycji wśród konkurencji .

Podstawowe cele zakładanej firmy:
§ zapewnienie długotrwałych zysków w przyszłości i ich maksymalizacja.
§ oferowanie usług zaspokajających i satysfakcjonujących klientów.
§ stała

rozbudowa potencjału kawiarenki, w celu ciągłego uatrakcyjniania i ulepszania oferowanych usług.

V. Rodzaj oferowanych usług:
§ dostęp do internetu przy 8 bogato wyposażonych stanowisk, przy wykorzystaniu łącza stałego o przepustowości 2 Mbit.
§ gry sieciowe a w przyszłości organizowanie turniejów ulubionych gier przez klientów.
§ możliwość skorzystania z drukarki (zarówno kolorowej, jak i b/w), skanera, kieszeni dyskowej.
§ możliwość nagrania na płycie CD-RW pobranych z Internetu danych.
§ możliwość założenia konta e-mail/SSH na naszym serwerze - dla stałych klientów kawiarenki gratis.
§ wykonywanie serwisów WWW oraz utrzymywanie serwerów wirtualnych i obsługą domen klientów.
§ możliwość wynajęcia sali na szkolenia, turnieje itd.

3.0. Analiza SWOT:
1. Silne strony:
- przystępna cena świadczonych usług,
- bogate wyposażone stanowiska,
- niski koszt łącza stałego,
- mila i wykwalifikowana obsługa,
- bufet z podstawowymi artykułami spożywczymi,
- właściciele firmy posiadają konkretna wizje rozwoju prowadzonej działalności na kilka najbliższych lat.

2. Słabe strony:
- mała powierzchnia użytkowa lokalu.

3. Szansę:
- szybki i ciągły rozwój komputeryzacji i internatu,
- wzrost popytu na wszystkie usługi oferowane przez kawiarenki internetowe,
- możliwość powiększenia powierzchni użytkowej lokalu poprzez wykup sąsiedniego pomieszczenia,
- mała ilość tego typu działalności w poznaniu.
- Mając na uwadze zapewnienie jak największego komfortu dla naszych klientów zaplanowaliśmy otwarcie w niedalekiej przyszłości bufetu, w którym będzie można się zaopatrzyć w podstawowe artykuły spożywcze (zimne i gorące napoje, możliwość zakupienia “czegoś na ząb”).

4. Zagrożenia:
- zbyt szybki rozwój internatu domowego,
- wzrost liczy konkurencyjnych przedsiębiorstw.


VI. Analiza rynku i konkurencji
1.0 Klienci:

Klientami naszej firmy będą głownie osoby płci męskiej w wieku od 12 – 25 lat. Z czego osoby do lat osiemnastu są zainteresowane głównie grami sieciowymi.
Preferencje osób starszych dotyczyć będą głownie wykorzystywania możliwości stwarzanych przez internet.
W mniejszym stopniu kawiarenkę odwiedzać będą osoby płci żeńskiej, ich przedział wiekowy będzie oscylował od około 16 do 25 lat. Zainteresowania dziewcząt skoncentrowane będą głównie przy możliwościach wykorzystania internetu np. pogawędki w sieci - na kanałach irc-a, wysyłanie sms itp.

Większość wymienionych osób znajduje się na utrzymaniu swoich rodziców jednakże osoby starsze mogą posiadać własne źródło dochodu.
Obszar który potencjalni klienci są skłonni przebyć w celu korzystania oferowanych przez nasza firmę usług obejmuje głównie obszar centrum Poznania, jednakże duży popyt, a mała ilość tego typu firm może powodować korzystanie z kawiarenki osób zamieszkałych w całym mieście.
Szacowna ilość potencjalnych klientów objętych obszarem działania firmy jak i bliskiej konkurencji szacujemy na 4000 osób.
Przypuszczalna dzienna liczba klientów to 25 – 35 osób dziennie, z czego każda poświeci średnio 2 godziny czasu na korzystanie z komputera.

2.0. Konkurenci:

Badania i analiza rynku wykazały wzrost popyty na usługi internetowe.
Na rynku poznańskim działa obecnie niewiele firm zaspokajających tego typu potrzeby, co stanowi doskonale możliwości i perspektywy rozwoju spółki.
W obrębie działania naszej firmy możemy wyróżnić trzech głównych konkurentów, są to kawiarenki internetowe powstałe w 1999 roku. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, ze skuteczna forma rywalizacji z konkurentami będzie nowocześniejsze wyposażenia stanowisk komputerowych, spowodowane to jest brakiem systematycznej wymiany ważnych podzespołów komputerowych w danych firmach.

Dużą przewaga ““X”u” nad konkurencja będzie serwer skonfigurowany na bazie systemu linux, co pozwala na świadczenie dodatkowych usług takich jak:
- hosting stron www,
- shellowe konta pocztowe.
Firma zamierza ustalić ceny na poziomie cen konkurencji, lecz poprzez profesjonalna obsługę, fachowość i poprzez przedstawione powyżej zalety nasza oferta będzie bardziej zachęcająca dla potencjalnych klientów.

Jedynym minusem w stosunku do jednej z konkurencyjnych firm jest lokalizacja naszej kawiarenki w mniej widocznym punkcie. Wymagać to będzie dodatkowego działania związanego z uwidocznieniem ““X”u” (szyldy itp.)
W przyszłości planujemy poczynić pewne zmiany które zwiększa nasz atrakcyjność w szczególności zwiększenie liczby stanowisk.

VII. Strategie marketingowe:

1. Opis strategii promocji:
Na początku naszej działalności zamierzamy zastosować następujące działania
promocyjne w zakresie reklamy:
- rozpowszechnienie ulotek reklamowych w szkołach na uczelniach a także rozpowszechnianie ich losowym przechodniom na ulicach,
- reklama internetowa (własna strona),

2. Opis strategii cenowej:
Ceny na nasze usługi zostały skalkulowane w następujący sposób:
- czasowo – za czas użytkowanie stanowiska, konta i strony www,
- ilościowo- za pozostałe usługi ( korzystanie z drukarki skanera i nagrywarki),
- 45% marża na produkty oferowane w bufecie.
Wysokość cen została ustalona na poziomie cen konkurencji tak aby była atrakcyjna dla klienta. W ramach zainteresowania i zachęcenia klientów firma zamie

zie serwer skonfigurowany na bazie systemu linux, co pozwala na świadczenie dodatkowych usług takich jak:
- hosting stron www,
- shellowe konta pocztowe.
Firma zamierza ustalić ceny na poziomie cen konkurencji, lecz poprzez profesjonalna obsługę, fachowość i poprzez przedstawione powyżej zalety nasza oferta będzie bardziej zachęcająca dla potencjalnych klientów.

Jedynym minusem w stosunku do jednej z konkurencyjnych firm jest lokalizacja naszej kawiarenki w mniej widocznym punkcie. Wymagać to będzie dodatkowego działania związanego z uwidocznieniem ““X”u” (szyldy itp.)
W przyszłości planujemy poczynić pewne zmiany które zwiększa nasz atrakcyjność w szczególności zwiększenie liczby stanowisk.

VII. Strategie marketingowe:

1. Opis strategii promocji:
Na początku naszej działalności zamierzamy zastosować następujące działania
promocyjne w zakresie reklamy:
- rozpowszechnienie ulotek reklamowych w szkołach na uczelniach a także rozpowszechnianie ich losowym przechodniom na ulicach,
- reklama internetowa (własna strona),

2. Opis strategii cenowej:
Ceny na nasze usługi zostały skalkulowane w następujący sposób:
- czasowo – za czas użytkowanie stanowiska, konta i strony www,
- ilościowo- za pozostałe usługi ( korzystanie z drukarki skanera i nagrywarki),
- 45% marża na produkty oferowane w bufecie.
Wysokość cen została ustalona na poziomie cen konkurencji tak aby była atrakcyjna dla klienta. W ramach zainteresowania i zachęcenia klientów firma zamierza stosować promocje w postaci karnetów czasowych, których cena będzie o 10% niższa niż przy normalnym użytkowaniu stanowiska według formuły 10 godzin w cenie 9.


Opis lokalizacji:

Nazwa firmy: ““X””
Adres firmy: ul. 27 Grudnia 7
62-764 Poznań

O atrakcyjności tego miejsca decyduje:
- położenie w centrum miasta,
- niski koszt wynajmu,
- łatwy i szybki dojazd.


W przyszłości możliwość powiększenia powierzchni użytkowej lokalu poprzez wykup sąsiedniego pomieszczenia.III. Struktura organizacyjna

Założycielami ““X”u” są dwie osoby:
- Y X – odpowiedzialny za księgowość, oprogramowanie /wykształcenie wyższe ekonomiczne.
- X Y – odpowiedzialny za sprawy techniczne, promocje, zaopatrzenie /wykształcenie wyższe ekonomiczne.
Firma nie będzie zatrudniać dodatkowych pracowników, gdyż jako założyciele uważamy ze 2 osoby wystarczają do prowadzenia takiej działalności.
Kawiarenka otwarta będzie od godziny 10-22, i obsługiwana będzie przez każdą z osób po 5 godzin dziennie.
Nie przewidzieliśmy zatrudnienia dodatkowych pracowników gdyż sądzimy iż nasze zainteresowania i doświadczenie:
- X Y – były pracownik działu technicznego w firmie “Optimus” S.A.
- Y X – admin sieci komputerowej mikro-net,
w pełni pokrywają ogół prac związanych z prowadzeniem tego rodzaju działalności.
IX. Analiza finansowa

1.0 Potencjał finansowy i jego przeznaczenie:

Założyciele kawiarenki dysponują kapitałem finansowym w wysokości 50000 zł, który został wniesiony w 50% przez każdego z udziałowców.
Zostanie on spożytkowany w okresie rozpoczęcia działalności w następujący sposób:

LP Przeznaczenie: Kwota:
1. Wynajem pomieszczenia 2 500,00 zł
2. Założenie łącza 1 150,00 zł
3. Dzierżawa łącza stałego 1 000,00 zł
4. Zakup komputerów 29 000,00 zł
5. Serwer 4 200,00 zł
6. Dodatkowy osprzęt 4 500,00 zł
7. Umeblowanie 3 100,00 zł
8. Przystosowanie pomieszczenia 1 900,00 zł
9. Inne 1 150,00 zł
10. Razem 48 500,00 zł
Informacje dodatkowe:

Ad.1 Łączna powierzchnia 40 metrów kwadratowych z czego 30 metrów kwadratowych to sala internetowa, 4 metry kwadratowe toaleta, 4 metry kwadratowe to pomieszczenie na serwer.

Ad.2 Jest to łącze o przepustowości 2 Mbit, zakupione od provaidera internetu “Multi-net”

Ad.4 W koszt zakupu komputerów wliczone jest 8 komputerów o następujących danych technicznych:
pIII 450 mhz, riva tnt2 m64, monitor 17”, hdd 4.8 gb + dodatkowe wyposażenie.

Ad.5 Serwer to komputer zarządzający siecią komputerowa i łączem stałym.
Na jego potrzeby został przeznaczony komputer:
pIII 550 mhz, 2*hdd 20 GB, monitor 15”

Ad.6 Na osprzęt składają się:
- drukarka
- nagrywarka płyt CD
- skaner

Ad.7 Zakup stołów i krzeseł pod komputery.

Ad.8 Okablowanie lokalu przez elektryka, malowanie (wykonanie w zakresie własnym), lampki halogenowe, lustro itp.

Ad.9 Zakup huba, artykuły biurowe itp.


2.0 Szacowany roczny przychód:

Roczna przychod z prowadzenia dzialalnosci:

Z naszych ustalen wynika ze kawiarenke internetowa ““X”” odwiedzi od 25 – 35 osob dziennie z czego kazda poswieci srednio ok. 2 h na uzytkowanie komputera, zatem miesiecznie komputery będą uzytkowane przez 1500 – 2100 h.
Szacowany sredni roczny przychod to :

1. 1800 h miesiecznie * 12 miesiecy = 21600 h/rocznie * 6 zl = 129600 zl.
2. Dodatkowe uslugi oferowane przez nasza firme (www, hosting) = 2000 zl.


3.0 Amortyzacja jest liczona metoda liniowa i wynosi:
1. Srodki Trwale:

LP Srodki trwale Wartosc poczatkowa Stawka amortyzacji Miesieczna kwota Roczna kwota
1. Komputery 8 szt. 29000 zł. 30% 725 zł. 8700 zł.
2. Serwer 4200 zł. 30% 105 zł. 1260 zł.
3. Razem 33200 - 830 zł. 9960 zł.


2. Pozostale wyposazenie o wartosci nie przekraczajacej 3500 zgodnie z prawem zostalo cale odpisane w koszty.
Laczna kwota: 8750 zl.

3. W roku drugim planowana jest modernizacja komputerow poprzez dokupienie podzespolow tj. kart graficznych i monitorow za kwote 11200 zl. , ponizwaz nie sa one cena ich zakupu nie przekracza 3500 zl zostaly odpisane w koszty.
W wyniku zakupu nowych podzespolow zostale sprzedane niepotrzebne karty graficzne i monitory opiewajace na kwote: 5250 zl. za sume 5700 zl.
Nowa wartosc srodkow trwalych to: 18820 a miesieczna kwota amortyzacji : 470,50 zl.

4. W roku trzecim zostaly wymienione komputery i zakupione nowe za sume 30000 zl.
Amortyzacja roczna liczona wedlug stawki 30% wynosi : 9000 zl.
Wymienione srodki trwale udalo się sprzedac za kwote : 15000 zl.

4.0 Struktura kosztow:

1. Koszty stale :
- Dzierzawa lokalu : 2500 zl,
- Dierzawa lacza : 1000 zl,
- Skladka zus : 1036,70 zl,
2. Koszty zmienne :
- Energia elektryczna : 250 zl,
- Ogrzewanie : 150 zl,
- Woda + kanalizacja : 150 zl,
- Rozmowy telefoniczne : 50 zl.
Razem koszty calkowiete : 5136,70 zl. miesiecznie + amortyzacja.

3. W drugim kwartale 2001 roku kawiarenka uruchomi buffet, którego koszt utworzenia oraz zaopatrzenia w poczatkowe zapasy wyniusl 4500 zl. a kwartalny koszt uzupelnienia zapasow szacujemy na 119 zl w 2001 roku i 80 zl miesiecznie w 2002 roku.