Odpowiedzi

2010-02-18T15:11:50+01:00
Kationy
Ca ++
Mg ++
Na +
K +

Aniony
HCO3 -
SO4 --
Cl -
F -