Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-18T14:58:33+01:00
Polskie Państwo Podziemne- przedstaw jego funkcjonowanie


Państwo Podziemne jest to państwo posiadające swoje konstytucyjne organa: administrację, sądownictwo, siły zbrojne, parlament działające w warunkach okupacji, zajęcia terytorium państwa przez okupanta lub okupantów.
Polskie Państwo Podziemne głównie kojarzone jest z II wojną światową, ale funkcjonowało już wcześniej. A było to podczas powstania styczniowego w latach 1863-1864. Powodami powstania Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej było uderzenie wojsk III Rzeszy Niemieckiej 1 września 1939r. Oraz wkroczenie 17 września bez wypowiedzenia wojny, armii Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich(ZSRR). Jednak głównym powodem było podpisanie 28 sierpnia 1939r. tajnego traktatu w Moskwie, przez ministrów spraw zagranicznych Niemiec i ZSRR, na mocy, którego Polskę wykreślono z mapy Europy. Polska znalazła się pod okupacją niemiecką i sowiecką. Władze polskie zostały zmuszone do emigracji. Przeciw wojskom niemieckim i wojskom ZSRR powstała tzw. kampania wrześniowa, która rozpoczęła II wojnę światową 1939-1945. Mimo formalnego przystąpienia do wojny Anglii i Francji, zachodni sojusznicy Polski nie włączyli się czynnie w toczące się walki.W niniejszej pracy chciałem przedstawić sprawę Polski w polityce wielkich mocarstw europejskich przed wybuchem i w czasie I wojny światowej, która miała miejsce w latach 1914 – 1918. Sprawa polska, początkowo traktowana jako drugorzędna, w końcowej fazie wojny była kartą przetargową w rozgrywce między państwami koalicji a państwami central-
nymi. Przedstawię sytuację od początku 1912r. do odzyskania przez Polskę niepodległości
w dniu 11.XI.1918r. Tego dnia Rzeczpospolita po stu dwudziestu trzech latach odzyskała nie-podległość i stała się samodzielnym państwem. Kraj zrzucił „jarzmo” Rosji, Austrii i Prus.
Pokażę także jak kształtowały się pomysły rozstrzygnięcia kwestii polskiej wraz ze zmieniającą sytuacją na frontach, stosunek do tego problemu państw stojących po stronie
Trójprzymierza i Trójporozumienia oraz przedstawię różne koncepcje zajęcia stanowiska przez Polaków, co miało doprowadzić w ostatecznym rozrachunku do odzyskania upragnionej
niepodległości państwa polskiego.