Jak ktoś nie wie odpowiedzi na wszystkie pytania niech odpowie tylko na te co wie .;)

1kto najpełniej ukazał wartość człowieka?
2w jaki sposób Bóg dał się poznać najpełniej człowiekowi ?
3czym jest religia ?
4jakie są różnice pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem ?
5 na czym polega odpowiedzialność za wiarę ?
6 do kogo jest skierowane objawienie boże ?
7 kto jest autorem pisma świętego ?
8 co bóg objawia ludziom w opisie stworzenia świata ?
9 co to jest wolność ?
10 jakie są zagrożenia wolności ?
11 co dla ciebie stanowi najwyższą wartość ?
12 co czego jesteś wezwany jako chrześcijanin ?

3

Odpowiedzi

2010-02-18T15:12:16+01:00
7.autorem pisma sw sa apostołowie
9.wolnosc jest to mozliwosc wybierania miedzy dobrem a złem
10.niektórzy moga nie zobaczyc cienkiej granicy miedzy złema dobrem
2010-02-18T15:19:56+01:00
4. wyznający Judaizm nie uznają Chrystusa jako Mesjasza.
5. nie wyrzekanie się jej, umiejętność przyjmowania krytyki ze stron ludzi o małej wierze.
7. autorem pisma św. są apostołowie natchnieni przez Ducha Św.
9. Wolność to dobrowolne podejmowanie decyzji, brak ograniczenia przez kogoś.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T16:05:22+01:00
1. Jezus Chrystus - ponieważ był Bogiem i zarazem Człowiekiem
2. W osobie Jezusa Chrystusa
3. nauką o Bogu i wierze
4. Chrześcijaństwo - Stary i Nowy Testament
- wiara w Jezusa Chrystusa - Zbawiciela
- Maryja Matką Jezusa - Boga
- zwierzchnictwo papieża
- Kościół
- księża
- dzień święty - niedziela
Judaizm - Stary Testament i Tora (Pięcioksiąg Mojżesza)
- ciągłe oczekiwanie za Zbawiciela (nie uznają Jezusa)
- nie uznają zwierzchnictwa papieża
-synagoga
- rabini
- dzień święty - szabat (piątek wieczór - cała sobota)
5. polega na głoszeniu Słowa Bożego tym którzy go nie znają, bronieniu jej gdy ktoś bluźni w sprawach wiary
6. do wszystkich ludzi
7. pierwszorzędnym - Bóg, drugorzędnym - ludzie przez Boga natchnieni
8. swoją wolę, dobroć, miłosierdzie oraz ogromną miłość względem ludzi
9. możliwość wyboru między dobrem a złem, prawo do własnego zdania i przekonań
10. grzech, nasze złe skłonności po grzechu pierworodnym, szatan
11. i 12 - spróbuj swoimi słowami:)
pozdrawiam