Odpowiedzi

2010-02-18T15:14:39+01:00
Sprawdzam, czy trójkat jest prostokątny

10²+24²=26²
100+576=676
676=676

jest

a=10
b=24
c=26
pole=½ab=½×10×24=120cm²
pole=½ch
120=½×26h
h=120:13
h=9³/₁₃= szukana wysokość
2 2 2