Temat: Osiągnięcia Rzymian.
Pytanka:
1. Jaki wpływ na kulturę Rzymską miała Grecja.
2. Osiągnięcia Rzymian w architektórze i inżynerii.
3. Prawo Rzymskie.
4. Literatura Rzymska.

Napisz odpowiedzi na pytania.
Jak napiszesz odpowiedź na jedno pytanie usuwam odpowiedź.
Musisz odpowiedzieć chociaż na dwa pytania :P
proszę pomóżcie :P

2

Odpowiedzi

2010-02-18T15:18:20+01:00
1.rzymianie zaczerpnęli z kultury greckiej np.imiona bogów(np. Apollon) rzymianie kopiowali grecką kulturę zmieniając drobne szczegóły.

2.rzymianie budowali akwedukty,które dostarczały bogatym mieszkańcom wodę. budowali wspaniałe budowle z marmuru. jedną ze wspaniałych rzymskich budowli jest koloseum.

3.rzymianie byli twórcami najdoskonalszego systemu prawwnego starożytności.było to prawo 12 tablic. najważniejszeto : zakaz kary śmierci bez wyroku sądu.


4.?

2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T15:26:44+01:00
Architektura:
Rzymianie budowali wille otoczone gajami oliwnymi. Wille urządzone były z ogromnym przepychem, były zaopatrzone w bardzo drogie szyby, marmurowe posadzki, każda willa miała ogrzewanie i wodociąg.
Rzymianie budowali wodociągi(akwedukty).
Budowali drogi, główne drogi łączyły Rzym z wszystkimi prowincjami imperium. Rzymianie budowali też termy, czyli łaźnie, łuki tryumfalne, bazyliki. Bazyli były to budowle świeckie, w których był sąd i handlowano.
Rzymianie budowali cyrki. Cyrki w Rzymie to:
-Cirkus Maximus
-Koloseum

Rzeźba:
Również w rzeźbie Rzymianie korzystali z osiągnięć Greków, wykonywali dużo kopii rzeźb greckich. W swoich rzeźbach starali się przede wszystkim zachować naturalny obraz postaci.

Literatura:
Rzymianie korzystali z osiągnięć Greków, pisali po grecku, jednak wartościowe dzieła powstały w języku łacińskim. Wybitnym mówcą był Marek Tuliusz Cyceron, pozostały po nim wspaniałe mowy sądowe. Odpowiednikiem wiekich greckich epopei była "Eneida" Wergiliusza. Horacy autor wierszy o tematyce radości życia, o przemijaniu o miłości.
Onidiusz "Sztuka kochania, udziela rad zakochanym w sposób żartobliwy.

Prawo:
Rzymskim wkładem w rozwój cywilizacji jest prawo. Rzymianie ukształtowali instytucje sądów w takiej formie jaką znamy dzisiaj.Również w Rzymie powstały zasady prawne, które obowiązują do dnia dzisiejszego.
Zasada nie ma winy jeżeli nie było przekroczenia prawa.
Prawo nie działa wstecz.
Należy wysłuchać obydwóch stron.
6 4 6