Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-18T15:13:30+01:00
Jezus-był nauczycielem wszystkich ludzi, synem bożym oraz pasteżem , który pasł owce(ludzi)
2010-02-18T15:19:34+01:00
Jednorodzony Syn Boży, jedyny Syn stworzony przez samego Boga. Jest on pierworodnym wśród wszystkich stworzeń. Za jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne w niebie i na ziemi. Jest drugą z największych osobistości we wszechświecie. Tego Syna Bóg posłał na ziemię, aby oddał życie na okup za ludzkość i w ten sposób otworzył drogę do życia wiecznego dla wszystkich potomków Adama, którzy by okazali wiarę. Ten sam Syn, przywrócony do chwały niebiańskiej, panuje teraz jako Król i jest upoważniony do wytracenia wszystkich niegodziwych oraz do zrealizowania pierwotnego zamierzenia swego Ojca. Chrystus odpowiada hebrajskiemu Maszíach (Mesjasz), to jest „Pomazaniec"
2010-02-18T20:39:02+01:00
Syn Boży który dla naszego zbawienia umarł na krzyżu