Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-18T15:18:05+01:00
Choć wojna zakończyła się w 1918 roku jej konsekwencje miały poważny wpływ na dalsze losy świata. Państwa walczące przestawiły swą gospodarkę na produkcję wojenną, a powrót do pokojowego funkcjonowania wymagał dużych nakładów. Koszty wojny były ogromne. W czasie wojny zginęły miliony ludzi, wielu żołnierzy zostało kalekami. Zrujnowany został przemysł i rolnictwo. Państwa europejskie musiały zaciągać kredyty w USA, dzięki czemu rola Stanów w polityce międzynarodowej ogromnie wzrosła. Dzięki klęsce państw centralnych i rozpadowi imperium rosyjskiego oraz Austro – Węgier powstało wiele nowych państw, jak np. Polska.
Ostateczne decyzje w sprawie porządku światowego po I wojnie podjęto w 1919 roku w Wersalu. O losach świata zadecydowali wówczas premier Anglii ( David Lloyd George ), premier Francji ( Georges Clemenceau ), i prezydent USA (Thomas Woodrow Wilson). W wyniku ich postanowień Niemcy traciły na rzecz Francji Alzację i Lotaryngię, a także Zagłębie Saary. Polska zyskała od Niemców Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie, a Gdańsk został uznany za Wolne Miasto. Poza tym nakazano Niemcom, aby wupłaciły wysokie odszkodowania. Nastąpiła także likwidacja niemieckiej armii. Ład wersalski okazał się ładem tylko tymczasowym. Podjęte na nim decyzje nie rozwiązały istniejących problemów. Decyzje podjęte w sprawie Niemiec wydawały się Niemcom krzywdzące, stąd też narastająca fala nastrojów nacjonalistycznych w latach późniejszych. Niektórzy historycy twierdzą, że druga wojna światowa rozpoczęła się w chwili zakończenia pierwszej.
1 1 1