/ to będzie u mnie pierwiastek .

1. Oblicz pole trójkąta równobocznego o boku :
a) 8cm b)10cm c) 2/3cm d) 5/2cm

2. a) Oblicz długość boku trójkąta równobocznego o wysokości 4.
b) Jaką długość ma bok trójkąta równobocznego o polu /3?

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-18T15:18:25+01:00
Zad 1)
a) 8 cm;
P=a²√3/4
P=8²√3/4 = 64√3/4= 16√3
b) 10 cm;
P=a²√3/4
P=10²√3/4= 100√3/4= 25√3
c) 2√3 cm;
P=(2√3)²√3/4=4*3*√3/4= 12√3/4=3√3
d) 5√2 cm
P=(5√2)²√3/4= 25*2*√3/4=50√3/4=12,5√3

zad 2)
a) h=4
h= (a√3)/2
4=(a√3)/2 /*2
8=a√3 /√3
a=8/√3 * √3/√3
a=(8√3)/3
b) P=√3
P=a² √3/4
√3=a² √3)/4 /*4
4√3=a² √3 / :√3
4=a²
a=2


2010-02-18T15:20:33+01:00
Zad.1a
a=8cm
pole=a²√3:4=8²√3:4=16√3cm²
b]a=10cm
pole=10²√3:4=25√3cm²
c]
a=⅔cm
pole=(⅔)²√3:4=¹/₉√3cm²
d]
a=⁵/₂cm
pole=(⁵/₂)²√3:4=²⁵/₁₆√3cm²
zad.2]
a]
h=4
4=a√3:2
a√3=8
a=⁸/₃√3=bok
b]
a²√3:4=√3
a²√3=4√3
a²=4
a=2cm=bok