Odpowiedzi

2010-02-18T15:35:53+01:00
Pc= 2Pp+Pb
V=Pp*H

H=5pierwiastków z 2
Pp= 5*18,75/2= 46,875
Pb= H*a
Pb= 5* 5pierwiastków z 2= 25 pierwiastków z 2

Pc= 2*46,875+3*25pierwiastków z 2=93,75+75pierwiastków z 2=168,75pierwiastków z 2

V=46,875*5pierwiastków z 2=234,375pierwiastków z 2