Potrzebuję krzyżówkę z tym hasłem: Reakcja ksantoproteinowa hasła do krzyżówki mają być z materiału gimnazjalnego od klasy 1-3(niekoniecznie wszystkie mogą być np: z drugiej i trzeciej klasy hasła plus odpowiedzi ) pozdrawiam i daję dużo punktów.
Krzyżówka na dzisiaj pilne proszę o pomoc

1

Odpowiedzi

2010-02-18T15:43:57+01:00
1. Kwas o wzorze H2S (siarkowodorowy)
2. H2O to woda .... (destylowana)
3. papierek lakmusowy, fenoloftaleina to ..... (wskaźniki)
4. zasady i ..... (wodorotlenki)
5. jonowa (dysocjacja)
6. kationy i aniony to... (jony)
7. kwasowa lub wodorotlenkowa (reszta)

8. jon dodatni (kation)
9. papierek uniwersalny i ... (lakmusowy)
10. kwas o wzorze HNO3 (azotowy)
11. inaczej kwas chlorowodorowy (solny)
12. wodorotlenek KOH (potasu)
13. barwi wodorotlenki na malinowo (fenoloftaliena)
14. barwi wodorotlenki na zielono, wywarz czerwonej (kapusty)
15. kwas H3PO4 (fosforowy)
16. kwasy, zasady i ... (sole)
17. ikład okresowy ... (pierwiastków)
18. jego symbol chemiczny to Mg (magnez)
19. chemia organiczna i ... (nieorganiczna)
20.
2 5 2