Odpowiedzi

2010-02-20T09:56:20+01:00
Dane:
n₁/n₂= 1/6 z tego wynika że n₂ / n₁ = 6
U₁ = 24 V
Rozw.:
U₁ / U₂ = n₁/ n₂
U₁ × n₂ = U₂ × n₁
U₂ = U₁ × (n₂ / n₁) = 24 V × 6 = 144 V