Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T16:18:59+01:00
W 1767 r. caryca Katarzyna II wprowadziła wojsko rosyjskie na ziemie Rzeczpospolitej. Wkrótce powstały dwie konfederacje innowiercze domagające się przyznania protestantom i prawosławnym takich samych praw jak katolikom. Ambasador rosyjski Mikołaj Repnin doprowadził w 1767r. do zawiązania konfederacji w Radomiu rzekomo przeciwko Stanisławowi Augostowi Poniatowskiemu. Wkrótce się jednak okazało, że konfederacja miała zupełnie inny cel. Zastraszany sejm uchwalił w 1768 r. równouprawnienie innowierców oraz tzw. prawa kardynalne, których gwarantem miała być Katarzyna II. To zajście wzbudziło sprzeciw szlachty, która w miasteczku Bar na Podolu zawiązała Konfederację Barską (1768 r.). Na jej czele stanęli Józef Pułaski i Michał Krasiński.

Konfederacja Barska zawiązana w 1768 r. była więc główną przyczyną I rozbioru Polski. I choć konfederaci walczyli dzielnie. To ilość wojsk rosyjskich na terenie Rzeczpospolitej wciąż wzrastała. Po czterech latach, czyli w 1772 r. konfederaci zostali zmuszeni do kapitulacji. W 1772 r. doszło do I rozbioru Polski.
To właśnie w sierpniu ówczesnego roku Rosja, Prusy i Austia podpisały porozumienie rozbiorowe. Austria otrzymała część Małopolski i Ukrainy; Prusy - Pomorze bez Gdańska i Torunia a Rosja otrzymała ziemie białoruskie. Skutkiem I rozbioru Polski było oczywiście zmniejszenie się terytorium Rzeczpospolitej jak również sejm rozbiorowy w 1773 r. Wtedy to, w Warszawie zebrany sejm zatwierdził pierwszy rozbiór Polski. Ponownie sformuowano Prawa Kardynalne. Powołano tzw. Radę Nieustającą oraz powołano Komisję Edukacji Narodowej.
17 3 17