1. Naczynie o wysokości 25 cm wypełnione jest alkoholem etylowym. Na dno naczynia działa siła parcia równa 30N. Oblicz pole powierzchni dna tego naczynia.
S=F/pgh
S= 154,6 cm2

2. Naczynie w kształcie prostopadłościanu o wysokości 30 cm wypełnione jest po brzegi gliceryną. Dno naczynia ma kształt kwadratu i działa na nie siła parcia równa 13,4 N. Oblicz krawędź podstawy tego naczynia.

f/pgh i wyciągamy pierwiastek z wyniku.
a=6cm

Napisałam wyniki ze zbioru zadań Fizyka i astronomia Nowej Ery. Proszę o dokładny zapis działań. Znam już wyniki, potrzebuję tylko całego rozwiązania.
Wybieram najlepsze.

1

Odpowiedzi

2010-02-19T14:26:16+01:00
Zadanie 1
dane:
h = 25 cm
Fp = 30 N
g = 9,81 m/s²
ρ = 0,7893 g/cm³

szukane:
S = ?

Zgodnie z definicją (przez p oznaczamy ciśnienie hydrostatyczne):
Fp = p * S

Zgodnie z definicją
p = ρ*g*h

czyli mamy:
Fp = ρ*g*h*S
S = Fp/(ρ*g*h)

S = 30 N /(0,7893 g/cm³ * 9,81 m/s² * 25 cm) = 30 kg * m/s² /(0,7893 g/cm³ * 9,81 m/s² * 25 cm) = 6 kg /(0,7893 g/cm² * 9,81 * 5) = 6000 /(0,7893 1/cm² * 9,81 * 5) = 1200 cm² /(0,7893 * 9,81) = 1200 cm² / 7,743033 ≈ 154,98 cm²

rozbieżność wyników jest spowodowana koniecznością znalezienia danych w tablicach (nigdy nie są jednoznaczne)

zadanie 2
dane:
h = 30 cm
Fp = 13,4 N
g = 9,81 m/s²
ρ = 1,261 g/cm³
S = a²

szukane:
a = ?

Zgodnie z definicją (przez p oznaczamy ciśnienie hydrostatyczne):
Fp = p * S

Zgodnie z definicją
p = ρ*g*h

czyli mamy:
Fp = ρ*g*h*S
a² = Fp/(ρ*g*h)
a = √(Fp/(ρ*g*h))

a = √(13,4 N /(1,261 g/cm³*9,81 m/s²*30 cm)) = √(13400 g * m/s² /(1,261 g/cm³*9,81 m/s²*30 cm)) = √(1340 /(1,261 1/cm²*9,81 m/s²*3)) = √(1340 cm² / 37,11123) ≈ 6 cm

jak masz pytania to pisz na pw
45 4 45