Odpowiedzi

2010-02-18T15:47:19+01:00
Oblicz pole i obwód trapezu prostokątnego ,jeśli wiadomo wysokość i dłuższa podstawa są równe 12cm ,zaś dł krótszej podstawy stanowi 80%wysokości .
a=12cm - dłuższa podstawa
b=80%*12=9,6cm -krótsza podstawa
h=12cm - wysokość
Pole=1/2(a+b)*h=1/2(12+9,6)*12=129,6 cm²

c- drugie ramię
z tw. pitagorasa liczymy
odcinek a dzielimy na 2 częsci 1 ma 9,6 a druga nazwijmy ją d=12-9,6=2,4cm
c²=d²+h²
c²=5,76+144=149,76
c=około 12,24

Ob=a+b+c+h=12+9,6+12,24+12=45,84cm
1 5 1
2010-02-18T15:52:13+01:00
Dł.krótszej podstawy=0,8*12=9,6cm
x=12cm-9,6cm=2,4cm
2,4²+12²=c²
5,76+144=c²
c²=149,76
c=√149,76≈12
ob.=12+12+12+9,6=45,6
P=[(12cm+9,6cm)*12]÷2=129,6
1 5 1