1.oblicz pole powierzchni calkowitej stozka w ktorym promien podstawy r, wysokosc h tworzaca l wynosza ; r= 5 cm l=15 cm.

2.oblicz w metrach kwadratowych pole powiezrchni kuli o promieniu r rownym
a) 65 cm
b) 4 pierwiastek 5 cm.
c) 2 ^6 cm
d) 0,012 km.

1

Odpowiedzi

2010-02-18T16:01:52+01:00
1) Pc= Pp+Pb
Pb= Pi*r*l
Pp=Pi*r^2
Pc= 25pi+75pi=100pi

2)
a)4pir^2= 4pi*0,65^2= 1,69pi. m^2
c) 4pir^2=4pi*0,64^2=0,4096=1,6384pi m^2
d)4pir^2=4pi*1,2^2=5,76pi. m^2
4 5 4