Proszę o pomoooooc pilnie !
Rozwiąż równania:
a) (x+2)kwadrat=xkwadrat
b) (2-3x)kwadrat - (1+2x)kwadrat - 3xkwadrat=2xkwadrat
c) (x+2)kwadrat=xkwadrat - 2
d) y(2y-1)=2(2+y)kwadrat
e) (1/2x - 4)kwadrat=(1/2x + 4)kwadrat
f) (pod pierwiastkiem 3y +2)kwadrat-(pod pierwiastkiem 3y +2)(pod pierwiastkiem 3y-2)=0
g) 5xkwadrat+2 pod kreską ułamkową 5= (x-3)kwadrat
h) (2x-pod pierwiastkiem2)(2x+pod pierwiaskiem2) pod kreską ułamkową 2 - 6(x-1)kwadrat pod kreską ułamkową 3=0
i) (2y-2)kwadrat pod kreską ułamkową 4 =(3y+1)kwadrat pod kreską ułamkową 9
j) 2+ (5x+3)kwadrat pod kreską ułamkową 25=(1-x)kwadrat

2

Odpowiedzi

2009-10-14T14:01:38+02:00
(x+2)²=x²
x²+4x+4=x²
x²-x²+4x+4=0
4x+4=0
4x=-4
x=-1
b)(2-3x)²-(1+2x)²_3x²=2x²
4-12x+9x²-1+2x+4x²-3x²-2x²=0
8x²-10x-3=0
obliczamy delte
delta 4ac przy czym a=8 b=-10 c=-3
pózniej x₁ x₂
2009-10-14T14:06:54+02:00
A) (x+2)²= x²
x²+4x+4= x²
4x+4=0
4x= -4
x= -1

b) (2-3x)²- (1+2x)²- 3x²= 2x²
( 4-6x+9x²)- (1+4x+4x²)- 3x²= 2x²
4-6x+9x²-1-4x-4x²-3x²-2x²=0
-5-10x= 0
-10x= 5
x= -1/2

c) (x+2)²= x²-2
x²+4x+4= x²-2
4x= -2
x= -1/2

d) y(2y-1)=2(2+y)²
2y²-y=2( 4+4y+y²)
2y²-y= 8+8y+2y²
-9y=8
y= -8/9

e) (1/2x - 4)²=(1/2x + 4)²
1/4x²- 4x+16= 1/4x²+4x+16
-8x= 0
x=0

f) (pod pierwiastkiem 3y +2)²-(pod pierwiastkiem 3y +2)(pod pierwiastkiem 3y-2)=0
3y+2 - (po pierwiastkiem 9y²-4) =0
3y+2- 3y-2= 0
0=0

g) 5x²+2 / 5= (x-3)²
5x²+2/5= x²-6x+9
4x²-6x= 8 3/5
2x( 2x-3)= 8 3/5

h) (2x-pod pierwiastkiem2)(2x+pod pierwiaskiem2)/ 2 - 6(x-1)² /3=0
4x²-2/ 2-6( x²-2x+1) /3= 0
4x²-2 / 2-6x²-12x-6 / 3=0
[ nie wiem co z tym dalej, bo wyszedł mi ułamek trzypiętrowy :/ ]

i) (2y-2)²/4 =(3y+1)²/9
4y²-8y+4/4= 9y²+6y+1/9
4(y²-2y+1)/4= 9y²+6y+1/9
9y²-18y+9= 9y²+6y+1
-24y= -8
y= 3

j) 2+ (5x+3)² /25=(1-x)²
2+ 25x²+30x+9/25= 1-2x+x²
11+25x²+30x= 25-50x+25x²
80x= 14
x= 0,175