1.Wskaż parę jenominów, które nie są podobne:
a)-ab i 1/2ab
b)3x(do kwadratu) i -x(do kwadratu)
c) -xz i 1/2 zx
d) 3x(szejścienne)y (kwadratowe)

2. W którym przykładzie nie poprawnie dodano wyrazy podobne?
a) x(do kwadratu)+2xy-y (do kwadratu)+2x(do kwadratu)-2xy+y (do kwadratu) =3x(do kwadratu)
b)2a-b+3a-2b=5a-3b
c)ab+c-ba-2c= -c
d)x(do kwadratu)+2x+7-x (do kwadratu)-3x+3=x+10

3.Dla x =0,2 i y = 1/2 wartość liczbowa sumy 2x-4y+3y+3x-5y-x+1 jest równa:
a)-8,2 b)3 c) -3,2 d) - 1,2


Prosze pomuscie....

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T16:00:26+01:00