Proszę was o rowiązanie moich zadań a nie pisanie głupot :/ oto moje zadania jest ich 5
Ta (*) oznacza że prosił bym rozwiązania jak je zrobiliście bardzo pilne
Zad1* W jaki sposób z pięciu trójek ułożyć, działanie którego wynikiem będzie 5 ?
Zad2* Usadź na ławce 4 koleżanki:Kasie,Ulę,Basię i Natalię. Pamiętaj że
-Natalia nie chce siedzieć obok Basi,
-Ula nie chce siedzieć obok Kasi,
-Basia nie chce siedzieć obok Kasi.
Zapisz kolejno imiona dziewczynek.
Zad3*Czekolady włożono do 6 paczek w taki sposób, że każda zawierała ich inną liczbę,ale nie większą niż 6.
Andrzej,Basia i Darek otrzymali po 2 paczki i okazało się, że Andrzej ma 8 czekolad, Basia 9, a Darek4. Po ile czekolad było w każdej z 2 paczek Andrzeja, po ile w każdej z 2 paczek Basi, a po ile każdej z 2 paczek Darka?
Zad4* Harcerze na zbiórce policzyli ile mają pieniędzy i okazało się, że wypada średnio po 14zł na jednego harcerza. Ale kiedy przyszedł spóźniony Tomek, który miał 56zł, to średnia wzrosła o 16zł.Ilu harcerzy liczyła ta drużyna?
Zad5*Prostokąt ma obwód 18cm. Jeśli jeden bok skrócimy o 1cm, a drugi o 2cm to otrzymamy kwadrat.
Oblicz długość i szerokość prostokąta.
BARDZO PROSZĘ TYCH KTÓRZY WIEDZĄ JAK TO ZROBIĆ Z GÓRY DZIĘKUJE ZA ROZWIĄZANIE ZADAŃ I DAM WIĘCEJ PUNKTÓW JAK ZROBI KTOŚ DOBRZE

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T17:07:28+01:00
Zad 1.
3*3-3-3:3 = 9-3-1 = 5


Zad 2.
Ula ani Basia nie chce siedzieć koło Kasi, więc Kasia musi być na brzegu, a obok niej może być tylko Natalia. Natalia nie chce siedzieć obok Basi, więc Ula musi siedzieć obok Basi.

Basia, Ula, Natalia, Kasia lub Kasia, Natalia, Ula, Basia :)


Zad 3.
Y ≤ 6
y = 1,2,3,4,5,6
4 = 1+3 <<< jedyny sposób na otrzymanie 4
Zostaje 2,4,5,6
Potrzebujemy dwóch liczb, które dadzą sumy 8 i 9.
2+4 = 6 nie
2+5 = 7 nie
2+6 = 8 tak
4+5 = 9 tak
4+6 = 10 nie
5+6 = 11 nie

Więc sprawa jest jasna :)

Andrzej 2+6
Basia 4+5
Darek 1+3


Zad 4.
x - ilość harcerzy (bez Tomka)
y - średnia na jednego harcerza
z - suma pieniędzy harcerzy bez Tomka
y₁ = 14
z / x = s₁
z / x = 14 /*x
z = 14x
z + 56 - suma pieniędzy x harcerzy i Tomka
x + 1 - ilość harcerzy z Tomkiem
y₂ = 16
(z + 56)/(x + 1) = y₂
(14x + 56) / (x + 1) = 16 |*(x+1)
(14x + 56) = 16*(x + 1)
(14x + 56) = 16x + 16
14x - 16x = 16 - 56
- 2x = - 40 |:(-2)
x = 20
x + 1 = 20 + 1 = 21

Odp: Ta drużyna liczyła 21 harcerzy.


Zad 5.
Kwadrat ma 4 boki równe, więc:
2a+2b = 18 cm
a-1 = b-2
a = b-2+1
a = b-1
2*(b-1)+2b = 18
2b-2+2b = 18
4b = 18+2
4b = 20 /:4
b = 5 cm
a = 5-1
a = 4 cm

2*5+2*4 = 10+8 = 18 [cm]

Boki tego prostokąta mają długość 4 i 5 centymetrów.
1 1 1
  • Roma
  • Community Manager
2010-02-18T17:54:44+01:00
1.
(3³ - 3):3 - 3 = (27 - 3):3 - 3 = 24:3 - 3 = 8 - 3 = 5

2.
Ula i Basia nie chcą siedzieć obok Kasi, więc ona musi siedzieć jako pierwsza lub ostatnia.
I sposób
Kasia pierwsza, bok musi siedzieć Natalia (bo Ula i Basia nie chcą obok Kasi), trzecia Ula (bo Natalia nie chce siedzieć obok Basi) i ostatnia (czwarta) Basia.
Kasia, Natalia, Ula, Basia

II sposób
Kasia ostatnia (czwarta), obok czyli trzecia Natalia (bo Ula i Basia nie chcą obok Kasi), druga Ula (bo Natalia nie chce siedzieć obok Basi) i pierwsza Basia.
Basia, Ula, Natalia, Kasia

3.
6 paczek po ≤ 6 czekolad, ale w każdej inna liczba czekolad. Tzn., że w paczkach było po 1, 2, 3, 4, 5, 6 czekolad
Andrzej - 2 paczki - 8 czekolad, czyli 8 = 6 + 2
Basia - 2 paczki - 9 czekolad, czyli 9 = 5 + 4
Darek - 2 paczki - 4 czekolady, czyli 4 = 3 + 1

Odp. Andrzej miał w jednej paczce 6 czekolad a drugiej 2. Basia miała w jednej paczce 5 czekolad a drugiej 4. Darek miał w jednej paczce 3 czekolady a drugiej 1.

4.
Z inf. otrzymanej od autora zadań nie średnia o 16, a do 16 zł wzrosła.
s - średnia na 1 harcerza
x - ilość harcerzy (bez Tomka)
k - suma pieniędzy x harcerzy
s₁ = 14
k / x = s₁
k / x = 14 /*x
k = 14x

k + 56 - suma pieniędzy x harcerzy i Tomka
x + 1 - ilość harcerzy razem z Tomkiem
s₂ = 16
k + 56 / x + 1 = s₂
14x + 56 / x + 1 = 16 /*(x+1)
14x + 56 = 16*(x + 1)
14x + 56 = 16x + 16
14x - 16x = 16 - 56
- 2x = - 40 /:(-2)
x = 20
x + 1 = 20 + 1 = 21 (należy uwzględnić Tomka)

Odp. Drużyna liczyła 21 harcerzy.

5.
a, b - długość boków prostokąta
O - obwód prostokąta
O = 2(a + b)
O = 18 cm
2(a + b) = 18
a - 1 = b - 2 (z treści zadania oraz z faktu, że boki kwadratu są równe)

{ 2(a + b) = 18 /:2
{ a - 1 = b - 2

{ a + b = 9
{ a - b = - 1
__________
2a = 8 /:2
a = 4

a + b = 9
4 + b = 9
b = 9 - 4
b = 5

{ a = 4
{ b = 5

Odp. Długość prostokąta wynosi 5 cm, a jego szerokość 4 cm.
1 2 1