1) Określ, jaką długość ma bok trójkąta równobocznego:
a)opisanego na okręgu o promieniu 2√3,
b)wpisanego w okrąg o promieniu 6.


2) Długość okręgu wpisanego w sześciokąt foremny jest równa 4π. Oblicz pole tego sześciokąta.

1

Odpowiedzi

2010-02-18T16:10:19+01:00
1.a) 2√3 × 2 = 4√3 =
b) 6 × 2 = 12