1.Na podstawie poniżyszch opisów rozpoznaj typy mórz następnie zapisz ich nazwy.
A.Morza tego typu są położone w całości lub częsciowo w zasięgu szelfu kontynentalnego.Odznaczają się swobodną wymianą wód z oceanem.
...............................................................
B.Morza należące do tego typu są polożone w obrębie jednego kontynentu.Głęboko wdzierają sie w ląd.
...............................................................

1

Odpowiedzi

2010-02-18T16:24:06+01:00
A. Przybrzeżne
B. wewnątrzkontynentalne (śródlądowe)

LICZĘ NA NAJ :D