Wypisz z testu po dwa:
czasowniki osobowe,
czasowniki nieosobowe,
rzeczowniki,
przymiotniki,
przysłówki,
przyimki,
spójniki,
partykuły,
wykrzykniki


a to tekst :

Chopin zaczął błyskotliwą etiudę wywołującą bardziej pogodny nastrój.Przyjęto to z ogromnym optymizmem za który podziękował zgrabnym ukłonem. I teraz dopiero uśmiechał się do wzruszonej matki.Uśmiechali się teraz też ci, którzy widywali ich razem na spacerach i widzieli ze to jego matka.Ach jakże ona była wzruszona i jakże szczęśliwa och!

2

Odpowiedzi

2010-02-18T16:07:59+01:00
Wypisz z testu po dwa:
czasowniki osobowe - zaczął, uśmiechali się
czasowniki nieosobowe - przyjęto
rzeczowniki - etiudę, spacerach
przymiotniki - zgrabnym, szczęśliwa
przyimki - z, za
spójniki - i, że
partykuły
wykrzykniki - och, ach
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T21:46:49+01:00
Czasowniki osobowe: zaczął, podziękował, uśmiechał się
czasowniki nieosobowe: przyjęto, uśmiechali się (?)
rzeczowniki: nastrój, optymizm, etiuda
przymiotniki: błyskotliwą, wzruszonej
przysłówki: dopiero
przyimki: z, na
spójniki: i, że
partykuły: się, że
wykrzykniki: och,ach