Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T16:35:35+01:00
Duch Święty przedstawiany jest w wielu symbolach. Każdy z nich oddaje jakąś część jego istoty.

Oprócz wielu odniesień do Ducha Świętego zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie, Duch Święty wyrażony jest w wielu symbolach. Odpowiednie Jego zrozumienie może zaistnieć tylko dzięki zaznajomieniu się z tymi symbolami czy ilustracjami użytymi do opisania działalności Ducha Świętego i Jego służby w życiu wierzących.

„Działa w nas jak Światło, które oświeca nasz umysł, jak Przyjaciel, który doradza, jak Woda, która odświeża, jak Pocieszyciel, który dodaje otuchy, jak Nauczyciel, który poucza, jak Przewodnik, który prowadzi, jak Olej, który sprawia, że wydajemy światło, jak Ogień, który nas oczyszcza, jak Gołębica, aby nas rozumieć, jak Pieczęć, aby dać nam pewność, jak Świadek, który nas wesprze, jak siła, aby nas powstrzymywać i skłaniać nas do modlitwy, jak Źródło nowych owoców, jak odżywka, abyśmy mogli dojrzeć, jak Przypomnienie, aby przypominać nam o cennych obietnicach Bożych, które są tak i amen w Chrystusie i w nas, jako Gwarant nadchodzącej chwały”


1.1 BÓG W TRZECH OSOBACH
1.2 BÓG - DUCH ŚWIĘTY
1.3 BÓG - DUCH ŚWIĘTY - kontynuacja
1.4 JEDNOŚĆ BOGA
1.5 DOWODY NA OSOBOWOŚĆ DUCHA
1.6 PYTANIA DO DYSKUSJI


STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: I Mojż. 1,26; 3,22; Iz. 6,8; Mat. 28,19; I Kor. 12,4-11.28; II Kor. 13,14.

TEKST PAMIĘCIOWY: „Idźcie wtedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mat. 28, 19).

MYŚL PRZEWODNIA: Duch Święty nie jest bezosobową siłą, która emanuje od Boga. Jest Bogiem.

Zaczynając czytanie Biblii spotykamy z się Duchem Świętym. „A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód” (I Mojż. 1,2). Na ostatnich kartach Pisma Świętego czytamy: „A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota” (Obj. 22,17). Pomiędzy tymi dwoma tekstami, na wszystkich stronach Pisma Świętego ukazana jest praca i działanie Ducha Świętego dla naszego dobra. Szczególny nacisk jest położony w Nowym Testamencie, gdzie mamy wgląd w to, kim jest Duch Święty i jaki jest cel jego działania, zwłaszcza w aspekcie planu zbawienia. W tym tygodniu będziemy się koncentrować na jednym z często źle rozumianych aspektów Ducha Świętego: Jego Boskości. Będziemy chcieli pokazać, że jest On Bogiem. Jedną z trzech osób, które składają się na Bóstwo chrześcijańskiej wiary. A więc przyjrzyjmy się tej fundamentalnej nauce biblijnej.NIEDZIELA — 26 marca

Bóg w trzech osobach

Druga zasada wiary, jedna z dwudziestu siedmiu wyznawanych przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, brzmi następująco: „Bóg jest jeden: Ojciec, Syn, Duch Święty, jedność trzech wiekuiście współistniejących osób” (Wierzyć tak jak Jezus, s. 16). Innymi słowy, adwentyści wierzą w trójosobową naturę Boga; to znaczy, że jest jeden Bóg (V Mojż. 6,4), który istnieje w trzech osobach. Aczkolwiek zrozumienie tego nie jest proste, biblijne dowody co do tej prawdy są wyraźne i trudno cokolwiek im zarzucić. Chociaż nie potrafimy w pełni zrozumieć natury Bożej, to jednak trudno odrzucić pogląd wyżej wyrażony (Job 11,7; I Kor. 13,12).

W jaki sposób każdy z następujących tekstów wskazuje na Boga w trzech osobach?

I Mojż. 1,26 .........................................................................................

I Mojż. 3,22 .........................................................................................

I Mojż. 11,7 .........................................................................................

Iz. 6,8 .................................................................................................

Jan 1, 1-3 ............................................................................................

Jan 8,58 ..............................................................................................

„Ojciec jest pełnią Bóstwa w swej istocie i jako taki jest niewidzialny dla wzroku śmiertelników. Syn jest pełnią Bóstwa objawionego. Słowo Boże stwierdza, że Jezus jest wyobrażeniem osoby Ojca (....) Pocieszycielem, którego Chrystus obiecał posłać po Swym wstąpieniu do nieba, jest Duch, w całej pełni Bóstwa manifestujący moc łaski Bożej wszystkim, którzy przyjmują Chrystusa i wierzą w Niego jako w swego osobistego zbawiciela. Są trzy żywe Osoby Trójcy niebiańskiej. W imieniu tych trzech wielkich potęg — Ojca, Syna i Ducha, ci, którzy przyjmują Chrystusa w żywej wierze, dostępują chrztu. Otóż Moce te będą współdziałać z okazującymi im posłuszeństwo poddanymi nieba w ich wysiłkach zmierzających do tego, aby mogli zacząć żyć nowym życiem w Chrystusie (Ewangelizacja, s. 390).

W jaki sposób analogia do trójkąta albo do trójzębu może pomóc komuś w zrozumieniu tego, jak jeden Bóg może się składać z trzech równorzędnych osób? Czy znasz może inne przykłady, które mogą pomóc lepiej zrozumieć tę głęboką biblijną prawdę?
Bóg — Duch Święty
Większość ludzi nie ma problemu z ideą Boga Ojca. Ostatecznie Bóg jest Ojcem. To, że Jezus jest Bogiem, w którym pełnia istoty Bóstwa jest ukazana w ludzkiej postaci, sprawia pewne trudności w uchwyceniu tej idei, ale może być zrozumiane. Ostatecznie wszechpotężny Bóg jest w stanie ukazać siebie w ludzkim ciele, jeśli tego chce. Jednak dla wielu ludzi myśl o Duchu Świętym, jako Bogu jest znacznie trudniejsza do przyjęcia. Znacznie łatwiej jest im myśleć o Duchu Świętym, nie jako o Bogu, ale o pewnego rodzaju bezosobowej sile, jakiejś boskiej energii i mocy, czymś w rodzaju grawitacji, która pochodzi od Boga i przenika świat.
Mam nadzieje że ci pomogłam