1.Wyjaśnij, jak radzą sobie z produkcją przemysłowe państwa, które nie posiadają własnych złóż surowców mineralnych.
2. a) Wymień surowce mineralne występujące w USA i Szwajcarii.
b) Napisz, w którym z wymienionych państw występuje bogatsza baza surowca.
c) Wyjaśnij w jaki sposób baza surowca wpłynęła na rozwój gospodarki Szwajcarii. / To są zadania 1 i 2 ze strony 51 z ćwiczenia do geografii dla gimnazjum PULS ZIEMI - Nowa Era / Będę bardzo wdzięczna ;))

1

Odpowiedzi

2010-02-18T20:32:17+01:00
1. Państwa które nie posiadają własnych surowców w różny sposób radzą sobie z ich brakiem. Jednym ze sposobów jest import dóbr naturalnych . Po sprowadzeniu są one wykorzystywane przez przemysł przetwórczy do produkcji określonych wyrobów. Innym sposobem jest stosowanie substututó np. w krajach gdzie nie wydobywa się ropy naftowej można ograniczyć ich import stosując w produkcji tworzywa sztuczne.Również niektóre z państw zwiększają stosowanie surowców odnawialnych . Mogą być one wytwarzane przez rolnictwo lub leśnictwo.

2.a. USA- posiadają m.in. wielkie złoża węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud miedzi, uranu, siarki, soli potasowych oraz soli kaminnych .

Szwajcaria- wydobywa się tam głównie wapienie, margle oraz sól kamienną.

b. Bogatsza baza surowców występuje w USA.

c. Baza surowców wpłyneła na rozwój gospodarki m.in dzięki dużym zasobom energii elektrycznej, nowoczesnym przemyśle precyzyjnym (zegarki, sprzęt medyczny) , chemicznym, farmaceutycznym , spożywczym oraz turystyce.
4 5 4