ZAD1
W wyborach miss szkoły Agata otrzymała 25% głosów,Beata 20% a Iwona jedną piątą.Pozostałe głosy oddano na Karolinę.Głosowało 640 uczniów.Ile głosów otrzymała miss szkoły?
Zad2
W wyborach do samorządu szkolnego głosowało450 uczniów.Zwyciężył Leszek.J.zdobywając 60% wszystkich głosów.Wśród osób głosujących na Leszka było 70% dziewcząt.Ile dziewcząt głosowało na Leszka?

2

Odpowiedzi

2010-02-18T16:09:48+01:00
Zad.1
25%* 640=160 - głosy oddane na Agatę
20%* 640= 128 - głosy oddane na Beatę
1/5= 20%= 128 - głosy oddane na Iwonę
640- (128+128+160)= 640 - 416= 224 - głosy oddane na Karoline, tym samym Karolina zostaje Miss Szkoły.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T16:20:52+01:00
1.
640_____100%
x_______25%
x= 640*25/100=160 (głosy na Agatę)

640____100%
x______20%
x= 128 (głosy na Beatę)

640___100%
x_____20%
x=128 (głosy na Iwonę)

640-160-128-128=224
Miss szkoły została Karolina z 224 głosami.

2.
450____100%
x______60%
x=270

270___100%
x_____70%
x=189

Na Leszka głosowało 189 dziewczyn.